Select a Royal Copenhagen website.

The assortment will vary from region to region.

·
Forsiden · · ·

Kundeservice

Produktinformation

Opvaskemaskine
Alle servicer med traditionel underglasur dekoration, højtbrændt porcelæn, dvs. Musselmalet Riflet, Blå Blomst Svejfet, Blå Mega Riflet, Juleplatter o.a. er velegnede til brug i opvaskemaskine.  Selv meget gammelt arvegods kan tåle at komme i opvaskemaskine.

Indglasur stel dvs. Multifarvet Elements o.a. kan som regel tåle at komme i opvaskemaskine.
I nogle tilfælde, hvor der er anvendt lavere brændings temperatur, kan holdbarheden være lidt
mere begrænset. Det anbefales at følge produkt informationen for det enkelte produkt.

Overglasur dekorationer dvs. Flora Danica o.a. tåler ikke maskinopvask. De skrappe vaskemidler vil efter nogen tids brug delvist fjerne noget af dekorationen. Her anbefaler vi at håndopvaske produktet og orientere sig om, hvad der er anført i produkt specifikationerne.

Vores Bonechina stel dvs. Flora og Stjerne Riflet Jul kan kommes i opvaskemaskine, men de tåler det ikke på lang sigt. Her anbefaler vi også håndopvask.

Generelt kan man sige, at hvis dine produkter har dekorationer i guld, sølv eller andet metal, anbefaler vi håndopvask, da der vil forekomme slitage på dekorationen på lang sigt. Det anbefales at følge produkt informationen for det enkelte produkt.
Mikrobølgeovn

Porcelæn af alle typer, der har en metal dekoration ( guld, platin, sølv etc.) kan ikke tåle at komme i mikrobølgeovn. Det anbefales at følge produkt informationen for det enkelte produkt.

Alm. Ovn og Varmluftsovn
Porcelæn af alle typer er ovnfast og kan generelt tåle at komme i en almindelig ovn. Ovnfast
betyder dog, at man skal varme forsigtigt op og køle forsigtigt ned. Fx. må man ikke sætte almindeligt porcelæn ind i en forvarmet ovn - eller tage det ud og sætte det på en kold bordplade. Temperaturforskellen kan blive så stor, at porcelænet kan revne og gå i stykker.

Varmluftsovne kan også give store, lokale temperaturforskelle. Det er således ikke temperaturen i sig selv, der er kritisk, men derimod temperaturforskelle og dermed spændinger, der kan forårsages under opvarmning og afkøling.

Fryser
Porcelæn af alle typer tåler at komme i fryseren. Ved optøning skal man dog være opmærksom på ikke at varme for hurtigt op, temperaturforskellen kan blive så stor, at porcelænet kan revne og gå i stykker.

Bestikafsmitning og ridser
Det er normalt, at en tallerken får spor af brug.  Bestikafsmitning og småridser kan forekomme allerede efter første gang, man har brugt en tallerken.  Den afsmitning, der kan forekomme ved anvendelse af bestik på porcelænet, kan som regel fjernes med wienerkalk, som fx. kan købes hos materialister. Her er det vigtigt, at følge brugsanvisningen.

Vi har i mange år lavet forsøg med bestik, og der er stor forskel på, hvorledes bestik smitter af på porcelæn o.l., noget bestik smitter meget af - og nogle afsmitninger kan være vanskelige at fjerne. Ved mere genstridige afsmitninger, kan man også med held bruge "Glaskeramisk kogepladerens”.

Ridser er – som regel - normal slidtage, og de kan ikke fjernes.


Kopkanter uden glasur
Ved glasurbrænding af porcelæn, er det nødvendigt at fjerne glasuren på genstandenes ståflade.
Hvis dette ikke gøres, vil genstanden smelte fast på brændingsunderlaget.
Tynde porcelænskopper brændes på hovedet, dvs. at deres ståflade er kopkanten, og derfor er det nødvendigt at fjerne glasuren her.

Man anvender kopkanten som ståflade og et dertil svarende brændingsunderlag for at undgå, at hanken trækker koppen skæv ved den høje brændingstemperatur, hvor porcelænet bliver blødt som gelé. Efter brænding poleres kopkanten fuldstændig glat.

Med tiden kan te og kaffe forårsage misfarvninger af denne polerede kant - og det er normalt.
Disse misfarvninger kan fjernes med blødt skurepulver, ved iblødsætning i en let klorinopløsning eller man kan følge et gammelt husråd og bruge en skuresvamp med groft salt.

En almindelig maskinopvask er dog som regel nok til at holde misfarvninger væk.

Blå farve, udseende
Den høje brændings temperatur, som porcelænet udsættes for, betyder, at den blå farve reagerer med glasur og skærv.  Denne reaktion kan man se som en del af det færdige udtryk. Linjer i fx. Mussel mønsteret, som inden brænding har været lige, bevæger sig sammen med glasuren og den underliggende form. Farve/ glasur vil typisk løbe fra "højdepunkterne" ned i "dalene" på det riflede mønster. En lige streg vil blive bølget/ uregelmæssig og fremtræde lys på "højdepunkterne". Dette er specielt synligt på Mega Mussel Riflet dekorationer, hvor dekorationerne og reaktionerne er blevet forstørret.

På en blå, sammenhængende flade som i fx. en Mega Mussel Blomst eller i en Blå Blomst dekoration, kan der opstå "hvide streger" netop pga. disse reaktioner, fordi der i godset er forhøjede streger/ relieffer.

Man kan sige, at højtemperatur reaktionerne giver deres bidrag til porcelænets helheds udtryk på linje med det håndværk, som man også altid kan se i det færdige produkt.

Formmæssige uregelmæssigheder – ”skævheder”
Den høje brændingstemperatur har også stærk indflydelse på form udtrykket af det færdige porcelæn. Svindet ved slutbrændingen udgør ca. 12 - 15 %, og de materiale reaktioner, som bidrager til dette, indeholder en sammenhæng med den proces, der ligger i selve formgivningen. 

Man siger, at porcelænet har "hukommelse", som primært skyldes de anvendte, plastiske materialer, kaolin og ler. Således bidrager ikke synlige håndteringer i rå tilstand til uregelmæssigheder i det færdige porcelæn. Man kan ikke fremstille håndbearbejdet porcelæn uden man får lidt synlige uregelmæssigheder i form af skævheder o.l.. 

Normalt vil man ikke tænke over det, netop fordi små uregelmæssigheder som faneskævhed og svag ovalitet er et naturligt bidrag til udseendet af det færdige porcelæn. Men man kan sige at denne del af processerne giver sit bidrag til porcelænets specielle udtryk.

Der er grænser for, hvad der er acceptable skævheder, og dette er lagt ind i vores kvalitets håndtering.

Porcelænets udseende gennem tiderne
RC begyndte sin produktion i 1775. Gennem årene har der været mange ændringer i produktionen. Fabrikken er flyttet flere gange.  Der har været brugt forskellige råmaterialer, nye maskiner og ovne henover årene, og der har i perioder været mellem 200 og 2000 ansatte. Hver ændring har en indflydelse på udseendet af produktet.

Råmaterialer har fx. indflydelse på hvidhed og størrelser.  Ovne har indflydelse på farver og glasur. Dekorationer bliver i høj grad påvirket af de ansatte og den stil, der hersker i en given periode, hvor forskellige tiders malere og instruktører havde en påvirkning på tidens produkter.

Nogle ting som fremkommer ved skift af maskiner, kan man ikke gøre noget ved. Tallerkner og kopper, som er fremstillet efter 50´erne vil for eksempel generelt være tykkere end tidligere genstande. I de nye maskiner kan genstandene ikke produceres så tynde som man kunne ved manuel fremstilling. Nye og effektive tunnelovne giver et mere ensartet produkt, som vi ser det i dag.

Vi har gennem tiderne forsøgt via kvalitetsstandarder, og intern uddannelse at fastholde en ensartet kvalitet. Kvalitet er vanskelig og på nogle punkter subjektivt at beskrive.

Man vil kunne se forskel på produkter fremstillet idag, for 50 år siden og for 100 år siden. Det vil ikke kunne undgås. Vores mål er, at på trods af mange forskellige omstændigheder, skal produkterne stadig give den samme oplevelse som for 100 år siden - eller opleves som værende i samme familie.

Klinkning
Er det muligt at reparere ituslået porcelæn? Det er ærgerligt at slå sit porcelæn i stykker, og det rejser ofte spørgsmålet om reparation eller klinkning. Man kan ikke reparere porcelæn, når det først er slået i stykker.  I “gamle dage" fandtes der forretninger, hvor man kunne klinke porcelæn. Royal Copenhagen henviser ikke til forretninger, ej heller har vi mulighed for at hjælpe med klinkning.

Forskel på 1. og 2. sortering

Royal Copenhagen har gennem mange år udviklet en standard for, hvilken kvalitet vi vil lægge navn til, og vi har nogle meget specifikke kvalitetskrav til det færdige porcelæn. Det kan være rent tekniske krav, og det kan være visuelle krav.

I forskellen på 1. og 2. sortering er der tit tale om små afvigelser, som mange umiddelbart ikke
vil bemærke. Der vil fx. aldrig være tale om afvigelser, som går ud over genstandenes brugs-
egenskaber. Typisk vil det være en lille farvet plet - sort, brun, eller blå - på forsiden af en genstand. Er det på bagsiden, kan der godt være flere, små pletter. Der kan også være tale om en lille skævhed eller uregelmæssighed, som kan anes, men som ikke forårsager at fx. en tallerken vipper på bordet. På mange af de ting, vi sorterer fra til 2. sortering, vil de små fejl, der er på porcelænet, i mange tilfælde slet ikke blive bemærket.

Ofte er det den megen manuelle håndtering, som er årsag til netop afvigelser fra det ideelle, og forekomsten af 2. sorterings produkter er således en naturlig del af en porcelæns produktion.

2. sorterings produkter er mærket med en ridse i glasuren hen over de tre bølgelinjer. Det er  vist som eksempel her:
2. SorteringOverensstemmelseserklæring
Kan rekvireres ved henvendelse til kundeservice.

Produkt specifikke informationer
Juleplatter - kan anvendes som almindelige tallerkner
Vi får ofte henvendelser fra folk, der nu er blevet bekymrede for, om de kan spise på deres Juleplatter.

Juleplatter er oprindeligt fremstillet som dekorations - og samlerobjekter, men det har også været hensigten, at de skulle kunne bruges som almindelige tallerkner. Det gør man i dag i stor udstrækning, bl.a. i Japan.

Juleplatter har altid været fremstillet af samme materialer, dvs. masse, glasur og farve, som vores underglasur-dekorerede tallerkner fx. Blå Mega Riflet, Musselmalet Riflet, Måge o.a.

Vi har i alle år overholdt – og gør det til stadighed - myndighedernes krav omkring kontakt med levnedsmidler. Specielt underglasurdekorerede genstande som Platter, Blå Mega Riflet, Musselmalet Riflet ol.  er fuldstændigt modstandsdygtige over for kontakt med alle materialer – herunder fødevarer.

Fajance
Fajancen brændes første gang ved ca. 1.160 – 1.200 °C. Ved denne brænding opnår fajancen sin endelige form og styrke.  Anden brænding, glasur brændingen, foregår ca. 100 °C lavere end første brænding og typisk med genstandene hængt op i specielle stativer. Fajancens indre (- skærven) er lidt porøs og vandsugende. Dette kan give nogle specielle reaktioner, som er kendetegnende og normale for fajance produkter.

Fajance kan efter nogen tids brug krakelere.  Skærven udvider sig en lille smule ved opsugning af vand eller fugt, og dermed trækkes glasuren itu. Krakelering er et fænomen, som er normalt for fajance. Krakeleringer fremkommer som regel uden sammenhæng med, hvordan genstandene har været behandlet - dvs. om fajancen har været brugt meget eller lidt, har været i opvaskemaskine, overvintret i et sommerhus, etc.. Krakeleringer påvirker ikke gensandenes brugsværdi, og de gør ikke genstandene svagere.

En kombination af en porøs skærv og en ikke helt tæt glasur kan også medføre, at der kommer skjolder på genstandende. Typisk har fajance været ophængt i tre punkter under glasurbrændingen. Det kan man se på bagsiden af tallerknerne. Disse ophængspunkter, som er slebet, kan være utætte, og der kan komme skjolder på tallerknens overside. Hvis det er vand, som er suget op, forsvinder skjolderne af sig selv. Ligeledes kan vand, der er opsuget i krakeleringer, forsvinde igen. Hvis der suges fedtstof op i skærven, forsvinder skjolderne ikke igen. Det ser man typisk ved fx. smørkrukker.

Glasuren på fajance er blyholdig, på grund af den lavere temperatur ved anden brænding. Dette giver fajance sin stoflighed og specielle udseende. Blyet er bundet som en praktisk talt uopløselig del af glasuren.  I sin tid, da vi lavede fajance, blev både den rå (- af hensyn til medarbejderne) glasur og den færdigbrændte (- af hensyn til forbrugerne) glasur testet. Blyafgivelsen overholder sundhedsmyndighedernes krav.

Der er således ikke noget som helst i vejen for at bruge sit fajancestel (- nyt eller gammelt) hver dag.

Gennem tiderne har der været produceret mange fajancestel. De mest kendte er Blåkant, Tranquebar, Confetti, Ursula, For All Seasons - og mange flere.

Thermokopper – forekomst af revner og utætheder
En thermokop består af to skaller med luft imellem. Udadtil virker koppen tyk og robust. Den har også lidt tyngde. I virkeligheden er skallerne lidt tyndere, end man regner med, og koppen er generelt mere sårbar, end man tror.

Kopperne er dog ikke svagere end andet porcelæn. De kan tåle almindelig, daglig brug. Skår i dem skyldes almindeligvis, at de har fået et slag - eller at man har overvurderet robustheden.

Hvis en thermokop er utæt - dvs., at der kommer væske ud fra hulrummet, kan det
skyldes revner i en af koppens skaller. Det kan også skyldes en defekt lukning af et lille
hul, som er i koppens bund. Hullet er lavet af tekniske årsager, og vil, inden koppen
tages i brug, være tætnet med vådrums silikone.  Skulle denne lukning med tiden forsvinde, kan det nemt repareres. Man sørger for, at der ikke er mere væske imellem de to skaller ved fx. at placere koppen på en radiator natten over med bunden nedad, så væsken kan løbe ud af hullet eller fordampe. Hullet skal være rent og tørt, og det kan nu tætnes igen ved at fylde det ud med lidt vådrums silikone.

Riflet Contrast Krus – daglig brug
Det er vigtigt at påpege, at et Riflet Contrast krus ikke er et thermokrus - men derimod et almindeligt krus med en dekorativ silikonemuffe, som kan isolere mod varmen.

Kruset vil blive varmt på ydersiden, og isoleringsevnen kan ikke sammenlignes med et thermokrus. Det kan sammenlignes med et krus/ kop uden hank. Hvis kruset føles for varmt at holde på, skal man fylde lidt mindre varm væske i kruset og holde foroven på kruset.

Riflet Contrast krusets silikonemuffe er ikke fastlimet på porcelænet, da det vil give nogle uhensigtsmæssige overgange mellem silikone og porcelæn, som ikke kan gøres helt rene, og dermed vil være uhygiejniske. Derfor er silikonemuffen monteret ”løst” udenpå porcelænet, så man kan tage det af, når det vaskes.

Når kruset vaskes op i en opvaskemaskine, bliver silikonen løs pga. varmen, og vand kan trænge ind under det. Når maskinen har vasket færdig og krusene bliver kolde igen, trækker silikonen sig sammen og fanger vandet mellem silikonen og porcelænet.

Vi anbefaler at vaske porcelænet og silikonen hver for sig. Silikonen kan virke svær at tage af, indtil man har fundet ud af hvordan. Derfor kan det være nemmere at vaske kruset med silikone på, tage det ud af opvaskemaskinen, mens det er varmt og tage silikonen af mens det er lidt løst på grund af varmen. De to dele lader man tørre hver for sig, inden silikonen sættes på igen og kruset er klar til brug.

Stjernetegnsfigurer – rengøring og vedligehold
Stjernetegnsfigurerne – både de sorte og de hvide er såkaldt bisquitbrændte. Det vil
sige, at de er tætbrændte og uden glasur. Normalt lægger man et lag glasur uden på porcelænet. Det gør man af æstetiske årsager, fordi et glasurlag er glat. Det tager ikke så nemt imod snavs, og det er nemt at rengøre.

En bisquitbrændt genstand som stjernetegnsfigurerne opfører sig anderledes, da den
har en let ru overflade, som gør den meget modtagelig.

De sorte figurer tager imod afsmitning fra andre materialer såsom papir, pap, tørre
klude etc. hvilket kan give tørre, hvide områder. De hvide figurer er mere modtagelige
overfor mørkt smuds.

Generelt for begge typer er, at de tåler vask med forskellige vaskemidler, som kan fjerne
snavs og afsmitning. Man skal være forsigtig under afvaskningen, da der er mange
tynde og skrøbelige områder, der kan lide overlast.

Efter en grundig rengøring skal den lette ru overflade tilføres en smule fedtstof for at
bevare et ensartet udseende. Det skal ikke være så meget at den bliver blank, men blot
således, at overfladen ser ensartet ud igen. Der kan anvendes forskellig slags fedtstof, f.eks. almindelig håndcreme eller lignende.

Man fugter en klud ganske lidt med cremen og fordeler det let over hele figuren, og tørrer godt efter, man kan med det samme se et godt resultat. Behandlingen holder indtil næste vask eller aftørring med et vaskemiddel.

Sort og blå riflet
Stellet supplerer vores andre stel godt, da stellet har en særlig mat glasur, som fremhæver riflerne i porcelænet på en anden måde end den klassiske glatte glasur. Ridser, brugsspor og patina vil ikke kunne undgås, og den daglige brug er netop med til at give stellet karakter og vil blot understrege det rustikke look.

Glasurens overflade er naturligt mat og ru, og når man benytter knive, gafler, skeer, spisepinde etc. vil der opstå ridser. Dette kan ikke undgås. Når man har en mat ru overflade, påvirkes overflade strukturen nemmere ved brug af knive, gafler, skeer etc. end hvis det var en glat/skinnende glasur. Ridser kan ikke fjernes. Metalafsmitning kan delvist fjernes med en skuresvamp. Resultatet vil dog altid være, at daglig brug efterlader mange brugsspor på overfladen, og disse brugsspor forbliver som patina på genstandene. Der vil også naturligt fremkomme ridser når tallerknerne stables, da de ”skraber” mod hinanden.

Flora Danica – farver og dekoration
Dekorationen på Flora Danica er en såkaldt overglasurdekoration. Det vil sige, at dekorationen er malet oven på en allerede blankbrændt porcelænstallerken og derefter brændt ved ca. 870 °C. Man anvender denne teknik og brændingstemperatur for at kunne opnå den, for Flora Danica, kendetegnende specielle stoflighed og store farverigdom.

Farver til dekoration af Flora Danica stellet er traditionelt blyoxidholdige, og det har de været siden produktionen startede i 1795. Blyoxidindholdet er nødvendigt, fordi netop dette muliggør, at dekorationen får sit specielle og unikke udseende. Selvom der er arbejdet med at tage bly ud af farverne i årevis, er det endnu ikke lykkedes at finde en sammensætning, der kan erstatte blyoxid i farverne og samtidigt holde på den unikke stoflighed og de flotte farver.

Det færdigbrændte produkt, Flora Danica er underlagt Danmarks og EU´s lovgivning omkring blyafgivelse. Farverne bliver efter brænding praktisk talt uopløselige. Vi overholder således denne lovgivning, så det er ikke farligere at spise på Flora Danica end på almindeligt porcelæn.

Det sker, at nogle råmaterialer, som indgår i Flora Danica farverne, ikke længere er til at  skaffe. Der bliver gjort et stort arbejde for at, erstatnings råmaterialer giver præcis det samme udtryk, som den udgåede farve. Vi er her bundet af en kultur arv, og de variationer som forekommer på Flora Danica gennem årerne, vil således kun skyldes håndværket og de mange forskellige medarbejdere, der har malet dekorationerne.

Påskeæg
Toppen, ophænget på Royal Copenhagens Påskeæg, kan under forskellige omstændigheder anløbe. Dvs., at det ligesom sølvtøj kan få et lidt blakket udseende. Dette kan fjernes, men man skal være forsigtig. Der er tale om en meget tynd sølvbelægning, og denne skal man passe på med ikke at beskadige. Vi anbefaler at pudse toppen op med en blød bomulds klud, som er tilstrækkeligt til at fjerne det anløbne og ikke fjerne sølvlaget.

Den lille ring, som sidder i påskeæggenes top, sættes på med håndkraft. Nogle gange hænder det, at den lille ring ikke er blevet klemt ordentlig sammen. Det kan betyde, at båndet kan smutte ud af ringen, og at æggene kan falde på jorden og gå i stykker. Derfor er det tilrådeligt at man lige giver ringen et ekstra klem og sikrer sig, at der ikke er et mellerum, som båndet kan slippe ud af.

Join the Royal Copenhagen Universe: Instagram

 

 

X
X

 

Min konto - Log ind

Skriv venligst den e-mail adresse og adgangskode du oprettede da du sidst købte her. Det er ikke muligt at logge ind hvis du ikke tidligere har købt hos Royal Copenhagen.


Har du glemt din adgangskode kan du klikke nedenfor, og den vil blive sendt til din e-mail.
Felter, der skal udfyldes (*)

 

Min konto - Log ind

Har du glemt din adgangskode kan du klikke nedenfor, og den vil blive sendt til din e-mail.


Felter, der skal udfyldes (*)

 

 

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Velkommen til Royal Copenhagen. Når du handler her, accepterer du automatisk vores handelsbetingelser. Derfor råder vi dig til at gennemlæse de nedenstående betingelser grundigt igennem, inden du begynder at handle hos Royal Copenhagen.

Vi sender alle varer som pakkepost, hvilket gør det muligt at spore dem i tilfælde af problemer. Pakkerne er forsikret under transporten, og vi beder dig om at kontrollere indholdet ved modtagelsen. Skulle pakken eller dens indhold være beskadiget ved ankomsten skal det anmeldes til kureren straks, eller senest to dage efter modtagelsen. Derefter bedes varerne returneret til os. Royal Copenhagen er ikke ansvarlig for varer, der bliver beskadiget under transport. Vi pakker altid samtlige varer forsigtigt, og mindsker dermed enhver mulig skade.


Levering og fragt
Hos Royal Copenhagen stræber vi efter hurtig levering, så alle ordrer sendes inden for 1-2 arbejdsdage. I forbindelse med udsalg og juledagene kan der forventes længere leveringstid. Royal Copenhagen er ikke ansvarlige for forsinkelser, der skyldes kureren.


Fragt indenfor Danmark
Al fragt til Danmark leveres af Post Danmark. Fragt pålægges ordrer under 500 DKK. Er ordren over 500 DKK, sendes den fragtfrit indenfor Danmark. Fragtrate i DK: 75 DKK


Fragt til udlandet
Al fragt til udlandet leveres af UPS og sendes som forsikret pakkepost og erhvervspost, hvilket betyder at pakkerne ikke kan sendes som gave til ikke-EU-lande med henblik på at omgå lokale afgifter og skatter. 

Fragtrater indenfor EU: 13 Euro
Fragtrater udenfor EU: 50 Euro

Sædvanlig fragt tid inden for Europa er ca. 5-6 arbejdsdage.
Sædvanlig fragttid uden for Europa er ca. 7-8 arbejdsdage.


Returnering
Royal Copenhagen accepterer naturligvis returneringer. Varerne skal returneres højest 14 arbejdsdage fra fakturadatoen. Returvarerne skal være i den oprindelige indpakning. Så snart vi har modtaget returvarerne, og de har undergået en kvalitetskontrol, krediterer vi din konto/dit kreditkort. Vi krediterer kun det kort, der anvendtes til at købe varerne, da vi på den måde kan begrænse brugen af stjålne kreditkort. Behold venligst din postkvittering som bevis for at pakken blev afsendt. Du afholder selv udgifterne for returneringen.


Returnering af gaver
Hvis du har modtaget en vare fra Royal Copenhagen som gave, og ikke ønsker at beholde den, kan du returnere den og bytte den til en anden genstand af samme værdi. Hvis du ønsker en dyrere vare, har du mulighed for at betale differencen samt evt. fragtomkostninger. Du kan også vælge at returnere gaven og modtage et online-værdibevis. Vi kan ikke returnere kontantbeløb, da kun kortet som blev brugt til at købe varen/varerne kan krediteres.


Reklamationer
Alle varer er dækket af den danske købelov, som giver dig 24 måneders reklamationsret. Som kunde kan du reklamere over fejl og mangler, der opstår indenfor 24 måneder efter købet. Hvis fejlene eller manglerne dog opstår på grund af uagtsomhed, vanrøgt eller almindelig slitage, bortfalder reklamationsretten. I tilfælde af en reklamation eller en udebleven ordre, kontakt da venligst Kundeservice på tlf. +45 38 14 48 48 eller send en e-mail til kundeservice@royalcopenhagen.com. Royal Copenhagen dækker ikke fragtomkostningerne i tilfælde af reklamation.


Lagerbeholdning
Hvis en vare er udsolgt, kan du kontakte os på kundeservice@royalcopenhagen.com. En Kundeservice-medarbejder vil kunne oplyse, om du kan genbestille varen eller muligvis finde en lignende.


Betalingsmåder
Royal Copenhagen modtager følgende kreditkort: Dankort, VISA/Dankort, EURO/MASTERCARD, og VISA/Electron. Beløbet trækkes ikke fra dit kort før varerne forlader vores lager. Alle priser oplyses i EUR eller DKK, og 25% moms er inkluderet, medmindre varerne leveres uden for EU. Se venligst under sektionen Told og moms.


Rabat
Eventuelle rabatter i form af rabatkoder kan ikke kombineres med andre tilbud eller rabatter og gælder ikke nedsatte varer eller varer til kampganepris.


Sikkerhed
Royal Copenhagen engagerer sig for at beskytte dit privatliv. Al information du giver os modtages sikret gennem SSL (Secure Sockets Layer). SSL er en protokol, der krypterer din information til koder, så informationen holdes hemmelighed mens den overføres på internettet. Kun PBS (din bank) har adgang til din information. Royal Copenhagen garanterer, at informationen du indtaster, ikke afsløres for nogen trediepart eller anden uvedkommende.


Told og moms
Hvis din ordre afgives fra et EU-land, skal du betale dansk moms, men ingen toldafgifter, jfr. EU-reglerne om told på varer handlet inden for Unionen. Hvis din ordre til gengæld afgives uden for EU, skal du ikke betale dansk moms, men du kan risikere at betale moms, told og gebyrer i modtagerlandet. Royal Copenhagen bærer intet ansvar for disse eller andre gebyrer, der pålægges af toldmyndigheder. Fragtføreren kontakter dig i tilfælde af ekstra gebyrer eller told. Dette kan forsinke leveringen. Vær venligst opmærksom på, at det er dit ansvar at betale for eventuelle ekstra gebyrer.


Kundebeskyttelse
Royal Copenhagen følger retningslinjerne, der er vedtaget i Danmark. Vi overholder strengt de gældende love, samt regler og retningslinjer fastsat af det danske Forbrugerministerium.
Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt, inden du anvender dette website. Ved at bruge sitet erkender du din accept af disse juridiske begreber og betingelser:

1. Alle varemærker på dette website er registreret af Royal Copenhagen A/S eller dets datterselskaber.

2. Alle produktdesigns og produktnavne på dette website er beskyttet af ophavsret- og varemærkelovgivningen. Det er forbudt at anvende produktdesigns, produktnavne eller varemærker fremlagt på dette site uden forudgående skriftlig tilladelse fra Royal Copenhagen.

3. Royal Copenhagen forbeholder sig samtlige rettigheder. Dette website og alt dets indhold er beskyttet af ophavsrets, varemærke- og anden relevant lovgivning. Det er forbudt på enhver måde at kopiere, reproducere, viderebringe, uploade, poste, udsende eller omdele indholdet af dette website, inkl. al tekst, billedmateriale og layout, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Royal Copenhagen.

4. Disse handelsbetingelser er underkastet dansk lovgivning, og enhver retstvist om dette website, dets tilbud og disse Vilkår og betingelser behandles af Sø- og Handelsretten i Danmark.

Privatlivspolitik
Dit privatliv er vigtigt for os - vores politik om privatlivsbeskyttelse følger disse principper:
Vi anvender tredieparts-web beacons (IndexTools) fra Google! for at analysere hvor brugere tager hen og hvad de gør, når de besøger vores website. Google kan også bruge anonym information om dine besøg på dette og andre websites for at kunne forbedre sine produkter og tjenester, og levere reklamer for varer og tjenesteydelser som kunne være interessante for dig.
Hvis du ønsker mere information omkring denne praksis, og ønsker at kende dine muligheder for ikke at få denne information anvendt af Google, så klik her: https://ondemand.indextools.com/optout,OptOut.vm?domain=stats.indextools.com


UK

Welcome to Royal Copenhagen. When you are shopping with us you are automatically accepting our sales conditions. This is why we advise you to thoroughly read through all of the below mentioned terms and conditions before you start to shop on Royal Copenhagen.Miscellaneous
We send all merchandise as packages, which make it possible to track them in case of problems. During shipment the package is insured and we kindly ask you to verify the content upon delivery. Should the package or the content be damaged upon arrival please report it to the currier immediately, or no later than two days after receiving it. Then return the merchandise to us. Royal Copenhagen is not responsible for merchandise that is damaged during transportation.
We always pack everything carefully, thereby minimizing possible damage.Shipping and handling
In Royal Copenhagen we strive on a quick delivery, so all orders are shipped within 1-2 business days. In connection with the sale and holiday season it is expected to be longer delivery time. Should there be delays with the currier, Royal Copenhagen can not be held liable.

Goods to most other EU countries and countries outside the EU will be sent via UPS and delivery may take up to 6 business days.


Shipping in Denmark
All shipments in Denmark are delivered by Post Danmark. Regardless of volume shipping is included in the price.


Shipping abroad
All shipments abroad are delivered by UPS and sent as an insured package and business mail, which means that the package can not be sent as a gift to non-EU countries in an attempt to evade local taxes and duties. Shipping cost is included on orders above 133 Euro/1.000 DKK.

Freight rates within EU: 20 Euro
Freight rates outside EU: 30 Euro

Regular service in Europe is app. 5-6 business days.
Regular service outside of Europe is app. 7-8 business days.


Returns
Royal Copenhagen gladly accepts returns. You have to return the merchandise no later than 14 workdays from the date of receipt. The return must be in original packaging. As soon as we have received the returned items and they have undergone a quality control check we will credit your account/credit card. We only credit the card that was used to purchase the items, in that way we can limit the use of stolen credit cards. Please keep your postage receipt as a proof that the package was sent. You are responsible for the return expenses.


Gift returns
If you have received an item from Royal Copenhagen as a gift you do not want, you can return it and exchange for another item of the same value. In case you want a more expensive item you have the option of paying the difference as well as shipment fees. You can also choose to return the gift and receive an online voucher.
We cannot return any money as only the credit card used to purchase the item(s) can be credited.


Notification of defects
All merchandise is covered by The Danish Sale of Goods, giving you 24 months to complain about an item. As a customer you can complain about defects and deficiencies that arise within 24 months of the purchase. However, if the defects, deficiencies, or usage are due to negligent use, a lack of maintenance, or simply because of normal usage your right to complain is renounced. In case of a complaint or a missing delivery please contact Customer Service, telephone +45 38 14 48 48 or send an e-mail to: customerservice@royalcopenhagen.com
Royal Copenhagen does not cover shipping fees in case of a complaint.


Item availability
In case an item is sold out you may contact us at: customerservice@royalcopenhagen.com. A customer service agent will inform you if we can re-order the item, or maybe help you find a similar item.


Payment methods
Royal Copenhagen accepts the following credit cards: Dankort,VISA/Dankort, EURO/MASTERCARD, and VISA/Electron. The amount will not be drawn from your card before the merchandise leaves our stock. All prices are indicated in EUR or DKK (the Danish currency) and a 25% sales tax/VAT is included, unless the package is being sent outside the EU. Please see below under the section Customs and sales tax/vat.


Discount
Discounts given as a voucher can not be combined with other discounts or offers and will not apply on already discounted items.


Security
Royal Copenhagen is committed to protecting your privacy. All information provided by you is gathered securely through the SSL (SecureSockets Layer). A SSL is a protocol that encrypts your information into codesso that your information is kept secure while being transmitted via the Internet. Only PBS (your bank) has access to your information. At Royal Copenhagen we guarantee the information you enter will NOT be disclosed to any outside organization or third party.


Customs and sales tax/vat
If your order is placed from an EU country you will have to pay the Danish sales tax/VAT but no customs fee. This is according to customs policies regarding sales within the EU. If, however, your order is placed outside the EU you will not have to pay the Danish sales tax/VAT but you may have to pay additional tax and duties in the country of destination. Royal Copenhagen is not responsible for these or for any fees charged by customs. The carrier will contact you in case of any extra charges or customs clearance. This might delay the delivery. Please be advised that it is your responsibility to pay for these extra charges.


Consumer protection
Royal Copenhagen follow the guidelines prescribed by the Danish Law. We operate strictly under the current laws, rules, and regulations, sat forth by the Danish Consumer Department.

Please read these terms and conditions carefully before using this website. By using this website you signify your consent to these legal terms and conditions:
  1. All trademarks on this website are registered by Royal Copenhagen A/S or its subsidiary companies.
  2. All product designs and product names included on this website are protected by copyright and trademark laws. You are not permitted to use any product designs, product names or trademarks represented on this site without the prior written consent of Royal Copenhagen.
  3. Royal Copenhagen reserves all rights. This website and all contents there are protected by copyright laws, trademark laws and other applicable laws. You are not permitted to copy, reproduce, republish, upload, post, transmit or distribute in any way the contents of this website including all text, images and layout without the prior written consent of Royal Copenhagen.
  4. These Terms and Conditions are subject to the laws of Denmark and any dispute related to this website, its services or these Terms and Conditions shall be settled by the Maritime and Commercial Court of Denmark.

Privacy Policy

Your privacy is important to us – our privacy policy follows these principles:
We use third-party web beacons (IndexTools) from Yahoo! to help analyze where visitors go and what they do while visiting our website. Yahoo! may also use anonymous information about your visits to this and other websites in order to improve its products and services and provide advertisements about goods and services of interest to you. If you would like more information about this practice and to know your choices about not having this information used by Yahoo!, click here: https://ondemand.indextools.com/optout,OptOut.vm?domain=stats.indextools.com

Your Information is confidential

  

1303071_072_073 x