Select a Royal Copenhagen website.

The assortment will vary from region to region.

·
Forsiden · · ·

Kundeservice

Produktinformation

Opvaskemaskine
Alle servicer med traditionel underglasur dekoration, højtbrændt porcelæn, dvs. Musselmalet Riflet, Blå Blomst Svejfet, Blå Mega Riflet, Juleplatter o.a. er velegnede til brug i opvaskemaskine.  Selv meget gammelt arvegods kan tåle at komme i opvaskemaskine.

Indglasur stel dvs. Multifarvet Elements o.a. kan som regel tåle at komme i opvaskemaskine.
I nogle tilfælde, hvor der er anvendt lavere brændings temperatur, kan holdbarheden være lidt
mere begrænset. Det anbefales at følge produkt informationen for det enkelte produkt.

Overglasur dekorationer dvs. Flora Danica o.a. tåler ikke maskinopvask. De skrappe vaskemidler vil efter nogen tids brug delvist fjerne noget af dekorationen. Her anbefaler vi at håndopvaske produktet og orientere sig om, hvad der er anført i produkt specifikationerne.

Vores Bonechina stel dvs. Flora og Stjerne Riflet Jul kan kommes i opvaskemaskine, men de tåler det ikke på lang sigt. Her anbefaler vi også håndopvask.

Generelt kan man sige, at hvis dine produkter har dekorationer i guld, sølv eller andet metal, anbefaler vi håndopvask, da der vil forekomme slitage på dekorationen på lang sigt. Det anbefales at følge produkt informationen for det enkelte produkt.
Mikrobølgeovn

Porcelæn af alle typer, der har en metal dekoration ( guld, platin, sølv etc.) kan ikke tåle at komme i mikrobølgeovn. Det anbefales at følge produkt informationen for det enkelte produkt.

Alm. Ovn og Varmluftsovn
Porcelæn af alle typer er ovnfast og kan generelt tåle at komme i en almindelig ovn. Ovnfast
betyder dog, at man skal varme forsigtigt op og køle forsigtigt ned. Fx. må man ikke sætte almindeligt porcelæn ind i en forvarmet ovn - eller tage det ud og sætte det på en kold bordplade. Temperaturforskellen kan blive så stor, at porcelænet kan revne og gå i stykker.

Varmluftsovne kan også give store, lokale temperaturforskelle. Det er således ikke temperaturen i sig selv, der er kritisk, men derimod temperaturforskelle og dermed spændinger, der kan forårsages under opvarmning og afkøling.

Fryser
Porcelæn af alle typer tåler at komme i fryseren. Ved optøning skal man dog være opmærksom på ikke at varme for hurtigt op, temperaturforskellen kan blive så stor, at porcelænet kan revne og gå i stykker.

Bestikafsmitning og ridser
Det er normalt, at en tallerken får spor af brug.  Bestikafsmitning og småridser kan forekomme allerede efter første gang, man har brugt en tallerken.  Den afsmitning, der kan forekomme ved anvendelse af bestik på porcelænet, kan som regel fjernes med wienerkalk, som fx. kan købes hos materialister. Her er det vigtigt, at følge brugsanvisningen.

Vi har i mange år lavet forsøg med bestik, og der er stor forskel på, hvorledes bestik smitter af på porcelæn o.l., noget bestik smitter meget af - og nogle afsmitninger kan være vanskelige at fjerne. Ved mere genstridige afsmitninger, kan man også med held bruge "Glaskeramisk kogepladerens”.

Ridser er – som regel - normal slidtage, og de kan ikke fjernes.


Kopkanter uden glasur
Ved glasurbrænding af porcelæn, er det nødvendigt at fjerne glasuren på genstandenes ståflade.
Hvis dette ikke gøres, vil genstanden smelte fast på brændingsunderlaget.
Tynde porcelænskopper brændes på hovedet, dvs. at deres ståflade er kopkanten, og derfor er det nødvendigt at fjerne glasuren her.

Man anvender kopkanten som ståflade og et dertil svarende brændingsunderlag for at undgå, at hanken trækker koppen skæv ved den høje brændingstemperatur, hvor porcelænet bliver blødt som gelé. Efter brænding poleres kopkanten fuldstændig glat.

Med tiden kan te og kaffe forårsage misfarvninger af denne polerede kant - og det er normalt.
Disse misfarvninger kan fjernes med blødt skurepulver, ved iblødsætning i en let klorinopløsning eller man kan følge et gammelt husråd og bruge en skuresvamp med groft salt.

En almindelig maskinopvask er dog som regel nok til at holde misfarvninger væk.

Blå farve, udseende
Den høje brændings temperatur, som porcelænet udsættes for, betyder, at den blå farve reagerer med glasur og skærv.  Denne reaktion kan man se som en del af det færdige udtryk. Linjer i fx. Mussel mønsteret, som inden brænding har været lige, bevæger sig sammen med glasuren og den underliggende form. Farve/ glasur vil typisk løbe fra "højdepunkterne" ned i "dalene" på det riflede mønster. En lige streg vil blive bølget/ uregelmæssig og fremtræde lys på "højdepunkterne". Dette er specielt synligt på Mega Mussel Riflet dekorationer, hvor dekorationerne og reaktionerne er blevet forstørret.

På en blå, sammenhængende flade som i fx. en Mega Mussel Blomst eller i en Blå Blomst dekoration, kan der opstå "hvide streger" netop pga. disse reaktioner, fordi der i godset er forhøjede streger/ relieffer.

Man kan sige, at højtemperatur reaktionerne giver deres bidrag til porcelænets helheds udtryk på linje med det håndværk, som man også altid kan se i det færdige produkt.

Formmæssige uregelmæssigheder – ”skævheder”
Den høje brændingstemperatur har også stærk indflydelse på form udtrykket af det færdige porcelæn. Svindet ved slutbrændingen udgør ca. 12 - 15 %, og de materiale reaktioner, som bidrager til dette, indeholder en sammenhæng med den proces, der ligger i selve formgivningen. 

Man siger, at porcelænet har "hukommelse", som primært skyldes de anvendte, plastiske materialer, kaolin og ler. Således bidrager ikke synlige håndteringer i rå tilstand til uregelmæssigheder i det færdige porcelæn. Man kan ikke fremstille håndbearbejdet porcelæn uden man får lidt synlige uregelmæssigheder i form af skævheder o.l.. 

Normalt vil man ikke tænke over det, netop fordi små uregelmæssigheder som faneskævhed og svag ovalitet er et naturligt bidrag til udseendet af det færdige porcelæn. Men man kan sige at denne del af processerne giver sit bidrag til porcelænets specielle udtryk.

Der er grænser for, hvad der er acceptable skævheder, og dette er lagt ind i vores kvalitets håndtering.

Porcelænets udseende gennem tiderne
RC begyndte sin produktion i 1775. Gennem årene har der været mange ændringer i produktionen. Fabrikken er flyttet flere gange.  Der har været brugt forskellige råmaterialer, nye maskiner og ovne henover årene, og der har i perioder været mellem 200 og 2000 ansatte. Hver ændring har en indflydelse på udseendet af produktet.

Råmaterialer har fx. indflydelse på hvidhed og størrelser.  Ovne har indflydelse på farver og glasur. Dekorationer bliver i høj grad påvirket af de ansatte og den stil, der hersker i en given periode, hvor forskellige tiders malere og instruktører havde en påvirkning på tidens produkter.

Nogle ting som fremkommer ved skift af maskiner, kan man ikke gøre noget ved. Tallerkner og kopper, som er fremstillet efter 50´erne vil for eksempel generelt være tykkere end tidligere genstande. I de nye maskiner kan genstandene ikke produceres så tynde som man kunne ved manuel fremstilling. Nye og effektive tunnelovne giver et mere ensartet produkt, som vi ser det i dag.

Vi har gennem tiderne forsøgt via kvalitetsstandarder, og intern uddannelse at fastholde en ensartet kvalitet. Kvalitet er vanskelig og på nogle punkter subjektivt at beskrive.

Man vil kunne se forskel på produkter fremstillet idag, for 50 år siden og for 100 år siden. Det vil ikke kunne undgås. Vores mål er, at på trods af mange forskellige omstændigheder, skal produkterne stadig give den samme oplevelse som for 100 år siden - eller opleves som værende i samme familie.

Klinkning
Er det muligt at reparere ituslået porcelæn? Det er ærgerligt at slå sit porcelæn i stykker, og det rejser ofte spørgsmålet om reparation eller klinkning. Man kan ikke reparere porcelæn, når det først er slået i stykker.  I “gamle dage" fandtes der forretninger, hvor man kunne klinke porcelæn. Royal Copenhagen henviser ikke til forretninger, ej heller har vi mulighed for at hjælpe med klinkning.

Forskel på 1. og 2. sortering

Royal Copenhagen har gennem mange år udviklet en standard for, hvilken kvalitet vi vil lægge navn til, og vi har nogle meget specifikke kvalitetskrav til det færdige porcelæn. Det kan være rent tekniske krav, og det kan være visuelle krav.

I forskellen på 1. og 2. sortering er der tit tale om små afvigelser, som mange umiddelbart ikke
vil bemærke. Der vil fx. aldrig være tale om afvigelser, som går ud over genstandenes brugs-
egenskaber. Typisk vil det være en lille farvet plet - sort, brun, eller blå - på forsiden af en genstand. Er det på bagsiden, kan der godt være flere, små pletter. Der kan også være tale om en lille skævhed eller uregelmæssighed, som kan anes, men som ikke forårsager at fx. en tallerken vipper på bordet. På mange af de ting, vi sorterer fra til 2. sortering, vil de små fejl, der er på porcelænet, i mange tilfælde slet ikke blive bemærket.

Ofte er det den megen manuelle håndtering, som er årsag til netop afvigelser fra det ideelle, og forekomsten af 2. sorterings produkter er således en naturlig del af en porcelæns produktion.

2. sorterings produkter er mærket med en ridse i glasuren hen over de tre bølgelinjer. Det er  vist som eksempel her:
2. SorteringOverensstemmelseserklæring
Kan rekvireres ved henvendelse til kundeservice.

Produkt specifikke informationer
Juleplatter - kan anvendes som almindelige tallerkner
Vi får ofte henvendelser fra folk, der nu er blevet bekymrede for, om de kan spise på deres Juleplatter.

Juleplatter er oprindeligt fremstillet som dekorations - og samlerobjekter, men det har også været hensigten, at de skulle kunne bruges som almindelige tallerkner. Det gør man i dag i stor udstrækning, bl.a. i Japan.

Juleplatter har altid været fremstillet af samme materialer, dvs. masse, glasur og farve, som vores underglasur-dekorerede tallerkner fx. Blå Mega Riflet, Musselmalet Riflet, Måge o.a.

Vi har i alle år overholdt – og gør det til stadighed - myndighedernes krav omkring kontakt med levnedsmidler. Specielt underglasurdekorerede genstande som Platter, Blå Mega Riflet, Musselmalet Riflet ol.  er fuldstændigt modstandsdygtige over for kontakt med alle materialer – herunder fødevarer.

Fajance
Fajancen brændes første gang ved ca. 1.160 – 1.200 °C. Ved denne brænding opnår fajancen sin endelige form og styrke.  Anden brænding, glasur brændingen, foregår ca. 100 °C lavere end første brænding og typisk med genstandene hængt op i specielle stativer. Fajancens indre (- skærven) er lidt porøs og vandsugende. Dette kan give nogle specielle reaktioner, som er kendetegnende og normale for fajance produkter.

Fajance kan efter nogen tids brug krakelere.  Skærven udvider sig en lille smule ved opsugning af vand eller fugt, og dermed trækkes glasuren itu. Krakelering er et fænomen, som er normalt for fajance. Krakeleringer fremkommer som regel uden sammenhæng med, hvordan genstandene har været behandlet - dvs. om fajancen har været brugt meget eller lidt, har været i opvaskemaskine, overvintret i et sommerhus, etc.. Krakeleringer påvirker ikke gensandenes brugsværdi, og de gør ikke genstandene svagere.

En kombination af en porøs skærv og en ikke helt tæt glasur kan også medføre, at der kommer skjolder på genstandende. Typisk har fajance været ophængt i tre punkter under glasurbrændingen. Det kan man se på bagsiden af tallerknerne. Disse ophængspunkter, som er slebet, kan være utætte, og der kan komme skjolder på tallerknens overside. Hvis det er vand, som er suget op, forsvinder skjolderne af sig selv. Ligeledes kan vand, der er opsuget i krakeleringer, forsvinde igen. Hvis der suges fedtstof op i skærven, forsvinder skjolderne ikke igen. Det ser man typisk ved fx. smørkrukker.

Glasuren på fajance er blyholdig, på grund af den lavere temperatur ved anden brænding. Dette giver fajance sin stoflighed og specielle udseende. Blyet er bundet som en praktisk talt uopløselig del af glasuren.  I sin tid, da vi lavede fajance, blev både den rå (- af hensyn til medarbejderne) glasur og den færdigbrændte (- af hensyn til forbrugerne) glasur testet. Blyafgivelsen overholder sundhedsmyndighedernes krav.

Der er således ikke noget som helst i vejen for at bruge sit fajancestel (- nyt eller gammelt) hver dag.

Gennem tiderne har der været produceret mange fajancestel. De mest kendte er Blåkant, Tranquebar, Confetti, Ursula, For All Seasons - og mange flere.

Thermokopper – forekomst af revner og utætheder
En thermokop består af to skaller med luft imellem. Udadtil virker koppen tyk og robust. Den har også lidt tyngde. I virkeligheden er skallerne lidt tyndere, end man regner med, og koppen er generelt mere sårbar, end man tror.

Kopperne er dog ikke svagere end andet porcelæn. De kan tåle almindelig, daglig brug. Skår i dem skyldes almindeligvis, at de har fået et slag - eller at man har overvurderet robustheden.

Hvis en thermokop er utæt - dvs., at der kommer væske ud fra hulrummet, kan det
skyldes revner i en af koppens skaller. Det kan også skyldes en defekt lukning af et lille
hul, som er i koppens bund. Hullet er lavet af tekniske årsager, og vil, inden koppen
tages i brug, være tætnet med vådrums silikone.  Skulle denne lukning med tiden forsvinde, kan det nemt repareres. Man sørger for, at der ikke er mere væske imellem de to skaller ved fx. at placere koppen på en radiator natten over med bunden nedad, så væsken kan løbe ud af hullet eller fordampe. Hullet skal være rent og tørt, og det kan nu tætnes igen ved at fylde det ud med lidt vådrums silikone.

Riflet Contrast Krus – daglig brug
Det er vigtigt at påpege, at et Riflet Contrast krus ikke er et thermokrus - men derimod et almindeligt krus med en dekorativ silikonemuffe, som kan isolere mod varmen.

Kruset vil blive varmt på ydersiden, og isoleringsevnen kan ikke sammenlignes med et thermokrus. Det kan sammenlignes med et krus/ kop uden hank. Hvis kruset føles for varmt at holde på, skal man fylde lidt mindre varm væske i kruset og holde foroven på kruset.

Riflet Contrast krusets silikonemuffe er ikke fastlimet på porcelænet, da det vil give nogle uhensigtsmæssige overgange mellem silikone og porcelæn, som ikke kan gøres helt rene, og dermed vil være uhygiejniske. Derfor er silikonemuffen monteret ”løst” udenpå porcelænet, så man kan tage det af, når det vaskes.

Når kruset vaskes op i en opvaskemaskine, bliver silikonen løs pga. varmen, og vand kan trænge ind under det. Når maskinen har vasket færdig og krusene bliver kolde igen, trækker silikonen sig sammen og fanger vandet mellem silikonen og porcelænet.

Vi anbefaler at vaske porcelænet og silikonen hver for sig. Silikonen kan virke svær at tage af, indtil man har fundet ud af hvordan. Derfor kan det være nemmere at vaske kruset med silikone på, tage det ud af opvaskemaskinen, mens det er varmt og tage silikonen af mens det er lidt løst på grund af varmen. De to dele lader man tørre hver for sig, inden silikonen sættes på igen og kruset er klar til brug.

Stjernetegnsfigurer – rengøring og vedligehold
Stjernetegnsfigurerne – både de sorte og de hvide er såkaldt bisquitbrændte. Det vil
sige, at de er tætbrændte og uden glasur. Normalt lægger man et lag glasur uden på porcelænet. Det gør man af æstetiske årsager, fordi et glasurlag er glat. Det tager ikke så nemt imod snavs, og det er nemt at rengøre.

En bisquitbrændt genstand som stjernetegnsfigurerne opfører sig anderledes, da den
har en let ru overflade, som gør den meget modtagelig.

De sorte figurer tager imod afsmitning fra andre materialer såsom papir, pap, tørre
klude etc. hvilket kan give tørre, hvide områder. De hvide figurer er mere modtagelige
overfor mørkt smuds.

Generelt for begge typer er, at de tåler vask med forskellige vaskemidler, som kan fjerne
snavs og afsmitning. Man skal være forsigtig under afvaskningen, da der er mange
tynde og skrøbelige områder, der kan lide overlast.

Efter en grundig rengøring skal den lette ru overflade tilføres en smule fedtstof for at
bevare et ensartet udseende. Det skal ikke være så meget at den bliver blank, men blot
således, at overfladen ser ensartet ud igen. Der kan anvendes forskellig slags fedtstof, f.eks. almindelig håndcreme eller lignende.

Man fugter en klud ganske lidt med cremen og fordeler det let over hele figuren, og tørrer godt efter, man kan med det samme se et godt resultat. Behandlingen holder indtil næste vask eller aftørring med et vaskemiddel.

Sort og blå riflet
Stellet supplerer vores andre stel godt, da stellet har en særlig mat glasur, som fremhæver riflerne i porcelænet på en anden måde end den klassiske glatte glasur. Ridser, brugsspor og patina vil ikke kunne undgås, og den daglige brug er netop med til at give stellet karakter og vil blot understrege det rustikke look.

Glasurens overflade er naturligt mat og ru, og når man benytter knive, gafler, skeer, spisepinde etc. vil der opstå ridser. Dette kan ikke undgås. Når man har en mat ru overflade, påvirkes overflade strukturen nemmere ved brug af knive, gafler, skeer etc. end hvis det var en glat/skinnende glasur. Ridser kan ikke fjernes. Metalafsmitning kan delvist fjernes med en skuresvamp. Resultatet vil dog altid være, at daglig brug efterlader mange brugsspor på overfladen, og disse brugsspor forbliver som patina på genstandene. Der vil også naturligt fremkomme ridser når tallerknerne stables, da de ”skraber” mod hinanden.

Flora Danica – farver og dekoration
Dekorationen på Flora Danica er en såkaldt overglasurdekoration. Det vil sige, at dekorationen er malet oven på en allerede blankbrændt porcelænstallerken og derefter brændt ved ca. 870 °C. Man anvender denne teknik og brændingstemperatur for at kunne opnå den, for Flora Danica, kendetegnende specielle stoflighed og store farverigdom.

Farver til dekoration af Flora Danica stellet er traditionelt blyoxidholdige, og det har de været siden produktionen startede i 1795. Blyoxidindholdet er nødvendigt, fordi netop dette muliggør, at dekorationen får sit specielle og unikke udseende. Selvom der er arbejdet med at tage bly ud af farverne i årevis, er det endnu ikke lykkedes at finde en sammensætning, der kan erstatte blyoxid i farverne og samtidigt holde på den unikke stoflighed og de flotte farver.

Det færdigbrændte produkt, Flora Danica er underlagt Danmarks og EU´s lovgivning omkring blyafgivelse. Farverne bliver efter brænding praktisk talt uopløselige. Vi overholder således denne lovgivning, så det er ikke farligere at spise på Flora Danica end på almindeligt porcelæn.

Det sker, at nogle råmaterialer, som indgår i Flora Danica farverne, ikke længere er til at  skaffe. Der bliver gjort et stort arbejde for at, erstatnings råmaterialer giver præcis det samme udtryk, som den udgåede farve. Vi er her bundet af en kultur arv, og de variationer som forekommer på Flora Danica gennem årerne, vil således kun skyldes håndværket og de mange forskellige medarbejdere, der har malet dekorationerne.

Påskeæg
Toppen, ophænget på Royal Copenhagens Påskeæg, kan under forskellige omstændigheder anløbe. Dvs., at det ligesom sølvtøj kan få et lidt blakket udseende. Dette kan fjernes, men man skal være forsigtig. Der er tale om en meget tynd sølvbelægning, og denne skal man passe på med ikke at beskadige. Vi anbefaler at pudse toppen op med en blød bomulds klud, som er tilstrækkeligt til at fjerne det anløbne og ikke fjerne sølvlaget.

Den lille ring, som sidder i påskeæggenes top, sættes på med håndkraft. Nogle gange hænder det, at den lille ring ikke er blevet klemt ordentlig sammen. Det kan betyde, at båndet kan smutte ud af ringen, og at æggene kan falde på jorden og gå i stykker. Derfor er det tilrådeligt at man lige giver ringen et ekstra klem og sikrer sig, at der ikke er et mellerum, som båndet kan slippe ud af.

Join the Royal Copenhagen Universe: Instagram

 

 

X
X

 

Min konto - Log ind

Skriv venligst den e-mail adresse og adgangskode du oprettede da du sidst købte her. Det er ikke muligt at logge ind hvis du ikke tidligere har købt hos Royal Copenhagen.


Har du glemt din adgangskode kan du klikke nedenfor, og den vil blive sendt til din e-mail.
Felter, der skal udfyldes (*)

 

Min konto - Log ind

Har du glemt din adgangskode kan du klikke nedenfor, og den vil blive sendt til din e-mail.


Felter, der skal udfyldes (*)

 

 

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for onlineshop royalcopenhagen.com (forbrugerkøb)

Gældende fra 16. juni 2014

 1. Indledning
 2. Bestilling af varer
 3. Priser og betaling
 4. Told og moms
 5. Levering
 6. Fortrydelsesret
 7. Returnering af gaver
 8. Reklamation og klager
 9. Brudgaranti
 10. Farver
 11. Sikkerhed
 12. Personoplysninger og cookies
 13. Lovvalg
 14. Forbehold


1. Indledning

Disse handelsbetingelser gælder for køb foretaget af forbrugere på denne onlineshop, som ejes og drives af Royal Copenhagen A/S, CVR-nr. 26 57 35 72, Smedeland 46, 2600 Glostrup (herefter kaldet ”Royal Copenhagen”). 

Vi anbefaler, at du læser betingelserne grundigt igennem, inden du handler på onlineshoppen.

Du skal særligt være opmærksom på de tekster, som er anført med kursiveret skrift i handelsbetingelserne.


2. Bestilling af varer

Du kan bestille online 24 timer i døgnet. Vi håndterer bestillinger i tidsrummet 08:00-15:00 i hverdage. Bestillinger foretaget uden for dette tidsrum bliver håndteret den næstfølgende hverdag.

Når du afgiver en ordre, sender vi en strakskvittering til dig via e-mail med en bekræftelse på modtagelse af ordren. Bemærk, at denne kvittering ikke er en ordrebekræftelse, og at vi ikke er bundet af ordren på dette tidspunkt. Endelig aftale mellem dig og Royal Copenhagen er først indgået, når vi pr. e-mail har bekræftet at være bundet af ordren. Den endelige ordrebekræftelse vil desuden indeholde leverings- og track og trace oplysninger. 

Hvis du senere ønsker at få tilsendt et nyt eksemplar af din ordrebekræftelse, kan du sende en e-mail til customerservice@royalcopenhagen.com.

Du er ansvarlig for, at de kundeoplysninger, du indtaster som led i et køb, er korrekte, idet vi ikke efterfølgende validerer eller kontrollerer disse oplysninger.

Hvis en vare er markeret som udsolgt, er det ikke muligt at afgive bestilling. Du kan i stedet kontakte os på customerservice@royalcopenhagen.com, hvor en kundeservicemedarbejder vil kunne give dig svar på, hvornår varen igen bliver tilgængelig, og om det er muligt at finde en lignende vare, som er på lager.


3. Priser og betaling

På Royal Copenhagens onlineshop kan du betale med følgende betalingskort: 

 • Dankort og 
 • VISA/Dankort
 • EURO/MASTERCARD
 • VISA Elektron

Beløbet trækkes ikke fra dit kort, før varerne forlader vores lager. Alle priser oplyses i EUR eller DKK, og moms (25 %) er inkluderet, medmindre varerne leveres udenfor EU. Se venligst under pkt. 4 (told og moms). Kortudsteder kan pålægge gebyrer på betalingen. Sådanne eventuelle gebyrer pålægges den samlede pris.

Eventuelle rabatter i form af rabatkoder eller lignende kan ikke kombineres med andre tilbud eller rabatter og gælder desuden ikke på allerede nedsatte varer eller varer til kampagnepris. Der kan kun anvendes én rabatkode eller lignende per bestilling. Udnyttelsen af eventuelle rabatter er desuden underlagt de betingelser og begrænsninger, der fremgår af markedsføringen af den pågældende rabat, herunder vouchers mv.


4. Told og moms 

Hvis du afgiver en ordre til levering i et EU-land, skal du betale dansk moms, men ingen toldafgifter. Hvis du derimod ønsker levering i et land uden for EU, skal du ikke betale dansk moms, men du kan blive pålagt at betale moms, told og gebyrer i modtagerlandet. 

Royal Copenhagen bærer intet ansvar for gebyrer eller andre afgifter og udgifter, der pålægges af skatte- og toldmyndigheder i modtagerlandet, eller i øvrigt skyldes, at varen skal sendes til modtagerlandet, og det er derfor dit eget ansvar at betale dem. 

Du skal være opmærksom på, at opkrævning af disse udgifter kan medføre forsinket levering. 


5. Levering

Varer bestilt på vores onlineshop leveres i Danmark, EU og udenfor EU. 

Hos Royal Copenhagen ønsker vi at yde den bedste leveringsservice, så alle ordrer sendes inden for 1-3 hverdage, såfremt varen er på lager, medmindre andet er angivet. Dog må der i forbindelse med udsalg og juledagene forventes længere leveringstid. 

Hvis varen ikke er på lager, vil forventet leveringstid fremgå af den ordrebekræftelse, du modtager pr. e-mail. 


Fragtgebyr indenfor Danmark

Alle forsendelser til Danmark leveres af Post Danmark (Gælder ikke Grønland og Færøerne). For ordrer under 500 kroner (67 Euro) tillægges der fragtgebyr på: 75 kroner. 

Frifragt-kampagner som bliver kommunikeret ud via nyhedsbrevet gælder udelukkende onlineshoppen, med mindre andet er oplyst.


Fragtgebyr til udlandet

Alle forsendelser til udlandet leveres af UPS (Undtagen Rusland hvor Post Danmark bruges) og sendes som forsikret pakkepost og erhvervspost, hvilket betyder, at pakkerne ikke kan sendes som gave til lande udenfor EU med henblik på at omgå lokale afgifter og skatter.

Fragtgebyr for udlandet er følgende:

 • Inden for EU er 13 Euro.
 • Uden for EU er 50 Euro. 

Sædvanlig fragttid inden for Europa er ca. 5-6 hverdage fra afsendelsestidspunktet.

Sædvanlig fragttid uden for Europa er ca. 7-8 hverdage fra afsendelsestidspunktet.


6. Fortrydelsesret

Du har 30 dages fortrydelsesret regnet fra den dato, du modtager varen. Fortrydelsesretten kan udøves uden at angive nogen bestemt grund ved at sende en meddelelse til os herom via almindeligt brev eller e-mail. Du kan vælge at bruge den standard fortrydelsesformular, som der er linket til herefter, hvilket dog ikke er et krav: RETURSEDDEL 

BEMÆRK: Du kan ikke udøve fortrydelsesretten ved blot at nægte at modtage varen eller ved at undlade at afhente den ved transportøren.

Send venligst meddelelsen om fortrydelse til følgende e-mailadresse:

customerservice@royalcopenhagen.com 

eller via brev til:

Royal Copenhagen A/S

Att.: Online Shop

Jernholmen 49

2650 Hvidovre


For at vi kan identificere varen, henstiller vi til, at du anfører ordrenummeret i din meddelelse om fortrydelse. Hvis ordrenummeret ikke er anført, kan det medføre fejl og forsinkelser.

Hvis du sender en meddelelse om fortrydelse af købet, skal du efterfølgende returnere varen til os på samme ovenstående fysiske adresse uden unødig forsinkelse, og senest 14 dage efter du gav meddelelse om, at du ville fortryde købet. Vi kan kræve dokumentation for, at varen er afsendt inden fristens udløb. Hvis varen sendes, skal den være pakket forsvarligt under hensyntagen til produktets særlige karakter.

BEMÆRK: Fortrydelsesretten kan ikke udnyttes ved at indlevere varen i vores fysiske butikker eller hos vores forhandlere.

BEMÆRK: Du er ansvarlig for eventuelle skader, som kan opstå under transporten. Bemærk også, at du selv skal bære omkostningerne forbundet med returnering af varen, medmindre vi har leveret varen til dig ved en fejl, eller hvis varen ved modtagelsen har været beskadiget eller defekt. Vi har ikke mulighed for på forhånd at angive prisen for returforsendelsen, da dette bl.a. afhænger af varens vægt og valg af transportør mv. Det er dog sandsynligt, at returforsendelsen vil koste mindst det samme som det, du selv har betalt i webshoppen for levering (forudsat at leveringen ikke har været gratis).

Returnerede varer skal være i god og ubeskadiget stand. Hvis returnerede varer er beskadigede eller viser tegn på brug, udover hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på, hæfter du for forringelse af varens værdi.  Vi anslår en eventuel værdi ud fra en konkret vurdering af den returnerede vare med udgangspunkt i følgende vejledende retningslinjer for værdiforringelse:


Emballage

 • Varen returneres i ubeskadiget original emballage: 0 % værdiforringelse.
 • Varen returneres uden original emballage eller i beskadiget original emballage: ca. 10 % værdiforringelse

Varens stand

 • Varen returneres i ubrugt og ubeskadiget stand: 0 % værdiforringelse
 • Varen returneres i brugt stand: ca. 50 % værdiforringelse
 • Varen returneres i beskadiget stand, hvilket blandt andet omfatter skårede varer: ca. 100 % værdiforringelse


Betaling for varen bliver tilbageført snarest muligt og under alle omstændigheder senest 14 dage efter vores modtagelse af din meddelelse om fortrydelse. Vi forbeholder os dog retten til at tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen/varerne retur til inspektion, eller indtil du har fremlagt dokumentation for, at varen er returneret, alt efter hvilket tidspunkt der er tidligst. 

Hvis du fortryder købet i overensstemmelse med disse betingelser, refunderer vi købsprisen sammen med de oprindelige forsendelsesomkostninger (dog ikke ekstraomkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering), fratrukket eventuel værdiforringelse. Medmindre andet er udtrykkeligt, vil vi foretage tilbagebetalingen under anvendelse af samme betalingsmiddel, som du benyttede til at foretage den oprindelige transaktion.

Hvis du ønsker mere information vedrørende din 14-dages fortrydelsesret, kan du besøge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside: http://www.kfst.dk/Forbrugerforhold.


7. Returnering af gaver

Hvis du har modtaget en vare fra Royal Copenhagen som gave, og ikke ønsker at beholde den, kan du returnere og bytte den til en anden genstand af samme værdi. Hvis du ønsker en dyrere vare, har du mulighed for at betale differencen samt evt. fragtomkostninger. Du kan også vælge at returnere gaven og modtage et online-værdibevis. Værdibeviset gælder i tre år og kan kun benyttes i onlineshoppen. Vi kan ikke returnere kontantbeløb, da kun betalingskortet som blev brugt til at købe varen/varerne kan krediteres.

Bemærk at bytteretten for gaver gælder i tillæg til den almindelige fortrydelsesret, anført under pkt. 6 ovenfor. Fremgangsmåden for returnering/ombytning af gaver er den samme som for fortrydelse.


8. Reklamation og klager

Pakkerne er forsikret under transporten, og vi beder dig om at kontrollere indholdet ved modtagelsen. Skulle pakken eller dens indhold være beskadiget ved ankomsten, beder vi dig meddele dette give meddelelse herom til Royal Copenhagen inden for rimelig tid, og senest to måneder efter modtagelsen.  

Uanset om eventuelle fejl eller mangler opdages ved modtagelsen eller senere, er alle varer dækket af den danske købelov, som giver dig 24 måneders reklamationsret. Hvis fejlene eller manglerne dog opstår på grund af din uagtsomhed, misbrug eller anden forkert brug, bortfalder reklamationsretten dog. Vi henviser i den forbindelse til vores vejledning om korrekt håndtering af porcelænsvarer her.

I tilfælde af en reklamation eller en udebleven ordre, kontakt da venligst kundeservice på tlf. +45 38 14 48 86 eller send en e-mail til customerservice@royalcopenhagen.com. 

Mangelfulde varer sendes til: 

Royal Copenhagen A/S

Att.: Online Shop

Jernholmen 49

2650 Hvidovre


Royal Copenhagen dækker rimelige fragtomkostninger i tilfælde af reklamation, medmindre reklamationen viser sig at være ubeføjet.

Du kan også altid klage til Forbrugerklagenævnet via dette link (bemærk dog Forbrugerklagenævnets til enhver tid værende klagebetingelser, herunder beløbsgrænser): http://www.forbrug.dk/Dineklagemuligheder/Saadan-klager-du/Klag-til-Forbrugerklagenaevnet.


9. Brudgaranti

Royal Copenhagen yder brudgaranti (ombytning ved brud eller skår) til forbrugere.  Brudgarantien medfører, at du kan modtage en ny, tilsvarende vare uden beregning ved samtidig indlevering/fremsendelse af et garantibevis vedhæftet original købskvittering og indlevering/fremsendelse af skårene fra den itugåede eller skårede vare.

Du kan læse mere om brudgarantien her.

Du skal være opmærksom på, at brudgarantien ikke kan anvendes i forbindelse med udnyttelse af fortrydelsesretten. Skårede eller itugåede varer kan således ikke returneres i henhold til fortrydelsesretten, men kun ombyttes i henhold til brudgarantien. 


10. Farver

Selvom vi har gjort en stor indsats for at angive farver og kvaliteter så nøjagtigt som muligt, kan computeres farver og skærmopløsninger variere. Mindre farveafvigelser betragtes derfor ikke for at være en mangel i købelovens forstand.


11. Sikkerhed

Royal Copenhagen engagerer sig for at beskytte dit privatliv. Al information du giver os modtages sikret gennem SSL (Secure Sockets Layer). SSL er en protokol, der krypterer din information til koder, så informationen holdes hemmelig, når den overføres på internettet. Kun Nets og din bank har adgang til dine informationer. Royal Copenhagen garanterer, at informationer du indtaster, ikke afsløres for nogen uvedkommende.


12. Personoplysninger og cookies

Vi indsamler, behandler og lagrer data i overensstemmelse med persondataloven. Hvis du ønsker mere information vedrørende de oplysninger, som vi indsamler, og måden hvorpå de bruges, henvises der til persondatapolitikken, som kan tilgås via dette link: Privacy.

Hvis du ønsker mere information om vores brug af cookies, henvises der til vores cookie-politik, som kan tilgås via dette link:Cookies.


13. Lovvalg

Disse handelsbetingelser, og enhver købsaftale vedrørende køb af varer fra os, er underlagt dansk ret, undtaget danske lovvalgsregler og CISG. 


14. Forbehold

Vi tager forbehold for tastefejl, afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl, tekniske fejl, udsolgte varer og force majeure, herunder leveringssvigt fra vores leverandører. 

  

1303071_072_073 x