Vilkår og betingelser for brudgaranti

Vores brudgaranti gælder for Royal Copenhagen-porcelænsprodukter, som registreres på royalcopenhagen.com senest 6 mdr. efter købsdatoen, og som er købt hos en godkendt Royal Copenhagen-forhandler, i vores onlinebutik på royalcopenhagen.com eller i en af vores egne butikker. Flora Danica-kollektionen, Purpur-kollektionen og produkter fra kategorien ’Décor Objects’ er ikke dækket. Bilka er ikke en godkendt forhandler af Royal Copenhagens produkter og produkter købt via Bilka er desværre ikke dækket af brudgarantien og kan derfor ikke registreres. Se den samlede liste over godkendte forhandlere ogden samlede liste af kollektioner og produkter, der ikke er dækket af brudgarantien.

Perioden for brudgarantien starter på købsdatoen. Brudgarantien kan kun benyttes én gang per registreret produkt og kun til det specifikke antal købte produkter. Hvis der eksempelvis blev købt 12 tallerkener, kan der kun indgives 12 krav for erstatninger. Erstatningsprodukter, som er modtaget efter indgivelse af garantikrav er ikke dækket af brudgaranti og skal derfor ikke registreres på Royal Copenhagens hjemmeside. Hvis et registreret produkt ikke længere er i produktion, kan Royal Copenhagen erstatte produktet med et andet, som alene ud fra Royal Copenhagens skøn anses for at være tilsvarende det registrerede produkt.

Kunder, der bor i et land, hvor brudgarantien er tilgængelig, kan registrere produkter købt hos enhver godkendt Royal Copenhagen-forhandler. Hvis det specifikke produkt ikke er tilgængeligt i kundens bopælsland på tidspunktet for udskiftning, kan Royal Copenhagen erstatte produktet med et produkt, som som alene ud fra Royal Copenhagens skøn anses for at være tilsvarende det registrerede produkt.

Denne brudgaranti gælder for køb til personlig brug i hjemmet og kan kun benyttes af privatpersoner. Køb og brug af kommerciel eller virksomhedsmæssig karakter er ikke dækket af vores brudgaranti, hvorfor virksomheder eller kommercielle entiteter ikke er berettiget til at bruge garantien. Vores brudgaranti giver kun erstatning i form af varer, og vi tilbyder ikke pengerefusion. Vi afgør leveringstiden for erstatningsproduktet ved bekræftelse af garantikravet.

Royal Copenhagen kan uden varsel og efter eget skøn afslutte eller ændre brudgarantien på et hvilket som helst tidspunkt. Afslutning eller ændring af brudgarantien påvirker kun køb, der er foretaget efter datoen for afslutningen eller ændringen. Alle køb, der er foretaget og registreret før datoen for afslutning eller ændring af garantien, er dækket i hele perioden for brudgarantien fra købsdatoen.

Denne brudgaranti leveres af fabrikanten og er en tilføjelse til og har ingen indvirkning på garantier, der ydes af forhandleren, og den begrænser eller erstatter ikke nogen lovpligtige garantier, som en kunde måtte være berettiget til i henhold til lovgivningen.

Royal Copenhagens digitale brudgaranti kan benyttes personer med bopæl i følgende lande: Belgien, Bulgarien, Canada, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, Grækenland, Grønland, Holland, Irland, Island, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Storbritannien, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, USA og Østrig.