OPVASKEMASKINE

Alle servicer med traditionel underglasur dekoration, højtbrændt porcelæn, dvs. eksempelvis Musselmalet Riflet, Blå Mega Riflet og Juleplatter er velegnede til brug i opvaskemaskine.  Selv meget gammelt arvegods kan tåle at komme i opvaskemaskine.

 

INDGLASUR

Indglasur stel dvs. eksempelvis Multifarvet Elements kan som regel tåle at komme i opvaskemaskine.

I nogle tilfælde, hvor der er anvendt lavere brændings temperatur, kan holdbarheden være lidt mere begrænset. Det anbefales at følge produkt informationen for det enkelte produkt.

 

OVERGLASUR

Overglasur dekorationer såsom eksempelvis Flora Danica tåler ikke maskinopvask. De skrappe vaskemidler vil efter nogen tids brug delvist fjerne noget af dekorationen. Her anbefaler vi at håndopvaske produktet og orientere sig om, hvad der er anført i produkt specifikationerne.

 

Vores ben-porcelæn stel dvs. Flora og Stjerne Riflet Jul kan kommes i opvaskemaskine, men de tåler det ikke på lang sigt. Her anbefaler vi også håndopvask. Guld dekorationer på kanten - og andre steder - ligger typisk som et guld metal lag oven på glasuren. Det vil derfor være sårbart overfor mekanisk slidtage. Dvs., at fx. Bestik kan slide laget af. En skuresvamp kan ligeledes fjerne guld/metallaget, og det anbefales derfor at man ved opvask bruger den bløde side af skuresvampen eller en børste.

 

Generelt kan man sige, at hvis dine produkter har dekorationer i guld, sølv eller andet metal, anbefaler vi håndopvask, da der vil forekomme slitage på dekorationen på lang sigt. Det anbefales at følge produkt informationen for det enkelte produkt.

 

MIKROBØLGEOVN

Porcelæn af alle typer, der har en metal dekoration ( guld, platin, sølv etc.) kan ikke tåle at komme i mikrobølgeovn. Det anbefales at følge produkt informationen for det enkelte produkt.

 

ALMINDELIG OVN OG VARMLUFTSOVN

Porcelæn af alle typer er ovnfast og kan generelt tåle at komme i en almindelig ovn. Ovnfast 

betyder dog, at man skal varme forsigtigt op og køle forsigtigt ned. Fx. må man ikke sætte almindeligt porcelæn ind i en forvarmet ovn - eller tage det ud og sætte det på en kold bordplade. Temperaturforskellen kan blive så stor, at porcelænet kan revne og gå i stykker.

 

Varmluftsovne kan også give store, lokale temperaturforskelle. Det er således ikke temperaturen i sig selv, der er kritisk, men derimod temperaturforskelle og dermed spændinger, der kan forårsages under opvarmning og afkøling.

 

FRYSER

Porcelæn af alle typer tåler at komme i fryseren. Ved optøning skal man dog være opmærksom på ikke at varme for hurtigt op, temperaturforskellen kan blive så stor, at porcelænet kan revne og gå i stykker.

 

BESTIKAFSMITNING OG RIDSER

Det er normalt, at en tallerken får spor af brug.  Bestikafsmitning og småridser kan forekomme allerede efter første gang, man har brugt en tallerken.  Den afsmitning, der kan forekomme ved anvendelse af bestik på porcelænet, kan som regel fjernes med wienerkalk, som fx. kan købes hos materialister. Her er det vigtigt, at følge brugsanvisningen.

 

Vi har i mange år lavet forsøg med bestik, og der er stor forskel på, hvorledes bestik smitter af på porcelæn o.l., noget bestik smitter meget af - og nogle afsmitninger kan være vanskelige at fjerne. Ved mere genstridige afsmitninger, kan man også med held bruge "Glaskeramisk kogepladerens”.

 

Ridser er – som regel - normal slidtage, og de kan ikke fjernes.

 

KOPKANTER UDEN GLASUR

Ved glasurbrænding af porcelæn, er det nødvendigt at fjerne glasuren på genstandenes ståflade.

Hvis dette ikke gøres, vil genstanden smelte fast på brændingsunderlaget.

Tynde porcelænskopper brændes på hovedet, dvs. at deres ståflade er kopkanten, og derfor er det nødvendigt at fjerne glasuren her. 

 

Man anvender kopkanten som ståflade og et dertil svarende brændingsunderlag for at undgå, at hanken trækker koppen skæv ved den høje brændingstemperatur, hvor porcelænet bliver blødt som gelé. Efter brænding poleres kopkanten fuldstændig glat.

 

Med tiden kan te og kaffe forårsage misfarvninger af denne polerede kant - og det er normalt.

Disse misfarvninger kan fjernes med blødt skurepulver, ved iblødsætning i en let klorinopløsning eller man kan følge et gammelt husråd og bruge en skuresvamp med groft salt.

 

En almindelig maskinopvask er dog som regel nok til at holde misfarvninger væk. 

 

BLÅ FARVE, UDSEENDE

Den høje brændings temperatur, som porcelænet udsættes for, betyder, at den blå farve reagerer med glasur og skærv.  Denne reaktion kan man se som en del af det færdige udtryk. Linjer i fx. Mussel mønsteret, som inden brænding har været lige, bevæger sig sammen med glasuren og den underliggende form. Farve/ glasur vil typisk løbe fra "højdepunkterne" ned i "dalene" på det riflede mønster. En lige streg vil blive bølget/ uregelmæssig og fremtræde lys på "højdepunkterne". Dette er specielt synligt på Mega Mussel Riflet dekorationer, hvor dekorationerne og reaktionerne er blevet forstørret.

 

På en blå, sammenhængende flade som i fx. en Mega Mussel Blomst eller i en Blå Blomst dekoration, kan der opstå "hvide streger" netop pga. disse reaktioner, fordi der i godset er forhøjede streger/ relieffer.

 

Man kan sige, at højtemperatur reaktionerne giver deres bidrag til porcelænets helheds udtryk på linje med det håndværk, som man også altid kan se i det færdige produkt.

 

FORMMÆSSIGE UREGELMÆSSIGHEDER – ”SKÆVHEDER”

Den høje brændingstemperatur har også stærk indflydelse på form udtrykket af det færdige porcelæn. Svindet ved slutbrændingen udgør ca. 12 - 15 %, og de materiale reaktioner, som bidrager til dette, indeholder en sammenhæng med den proces, der ligger i selve formgivningen.  

 

Man siger, at porcelænet har "hukommelse", som primært skyldes de anvendte, plastiske materialer, kaolin og ler. Således bidrager ikke synlige håndteringer i rå tilstand til uregelmæssigheder i det færdige porcelæn. Man kan ikke fremstille håndbearbejdet porcelæn uden man får lidt synlige uregelmæssigheder i form af skævheder o.l..  

 

Normalt vil man ikke tænke over det, netop fordi små uregelmæssigheder som faneskævhed og svag ovalitet er et naturligt bidrag til udseendet af det færdige porcelæn. Men man kan sige at denne del af processerne giver sit bidrag til porcelænets specielle udtryk.

 

Der er grænser for, hvad der er acceptable skævheder, og dette er lagt ind i vores kvalitets håndtering. 

 

PORCELÆNETS UDSEENDE GENNEM TIDERNE

RC begyndte sin produktion i 1775. Gennem årene har der været mange ændringer i produktionen. Fabrikken er flyttet flere gange.  Der har været brugt forskellige råmaterialer, nye maskiner og ovne henover årene, og der har i perioder været mellem 200 og 2000 ansatte. Hver ændring har en indflydelse på udseendet af produktet.

 

Råmaterialer har fx. indflydelse på hvidhed og størrelser.  Ovne har indflydelse på farver og glasur. Dekorationer bliver i høj grad påvirket af de ansatte og den stil, der hersker i en given periode, hvor forskellige tiders malere og instruktører havde en påvirkning på tidens produkter.

 

Nogle ting som fremkommer ved skift af maskiner, kan man ikke gøre noget ved. Tallerkner og kopper, som er fremstillet efter 50´erne vil for eksempel generelt være tykkere end tidligere genstande. I de nye maskiner kan genstandene ikke produceres så tynde som man kunne ved manuel fremstilling. Nye og effektive tunnelovne giver et mere ensartet produkt, som vi ser det i dag. 

 

Vi har gennem tiderne forsøgt via kvalitetsstandarder, og intern uddannelse at fastholde en ensartet kvalitet. Kvalitet er vanskelig og på nogle punkter subjektivt at beskrive. 

 

Man vil kunne se forskel på produkter fremstillet idag, for 50 år siden og for 100 år siden. Det vil ikke kunne undgås. Vores mål er, at på trods af mange forskellige omstændigheder, skal produkterne stadig give den samme oplevelse som for 100 år siden - eller opleves som værende i samme familie.

 

KLINKNING

Er det muligt at reparere ituslået porcelæn? Det er ærgerligt at slå sit porcelæn i stykker, og det rejser ofte spørgsmålet om reparation eller klinkning. Man kan ikke reparere porcelæn, når det først er slået i stykker.  I “gamle dage" fandtes der forretninger, hvor man kunne klinke porcelæn. Royal Copenhagen henviser ikke til forretninger, ej heller har vi mulighed for at hjælpe med klinkning.

 

FORSKEL PÅ 1. OG 2. SORTERING

Royal Copenhagen har gennem mange år udviklet en standard for, hvilken kvalitet vi vil lægge navn til, og vi har nogle meget specifikke kvalitetskrav til det færdige porcelæn. Det kan være rent tekniske krav, og det kan være visuelle krav.

 

I forskellen på 1. og 2. sortering er der ofte tale om små afvigelser i udseendet på porcelænet. Der vil fx. aldrig være tale om afvigelser, som går ud over genstandenes brugs-

egenskaber. Typisk vil det være en lille farvet plet - sort, brun, eller blå - på forsiden af en genstand. Er det på bagsiden, kan der godt være flere, små pletter. Der kan også være tale om en lille skævhed eller uregelmæssighed, som kan anes, men som ikke forårsager at fx. en tallerken vipper på bordet. På mange af de ting, vi sorterer fra til 2. sortering, vil de små fejl, der er på porcelænet, i mange tilfælde ikke være særlig tydelige. 

 

Ofte er det den megen manuelle håndtering, som er årsag til netop afvigelser fra det ideelle, og forekomsten af 2. sorterings produkter er således en naturlig del af en porcelæns produktion. 

 

2. sorterings produkter er mærket med en ridse i glasuren hen over de tre bølgelinjer. Det er vist som eksempel her:

 

 

OVERENSSTEMMELSES- ERKLÆRING

 

Overensstemmelseserklæring kan rekvireres ved henvendelse til kundeservice. 

 

It is hereby confirmed that products produced by / for Fiskars Denmark A/S (Royal Copenhagen) which are intended to come into contact with foodstuffs meet all National and International regulatory requirements, including:

 

 

  • Council Directive 84/500/EEC of 15 October 1984
  • Commission Directive 2005/31/EC of 29 April 2005 amending Council Directive 84/500/EEC
  • Regulation (EC) No 1935/2004 of the European Parliament and of the Council of 27 October 2004 on materials and articles intended to come into contact with food and repealing Directives 80/590/EEC and 89/109/EEC
  • Manufactured in accordance with Commission Regulation (EC) No 2023/2006 of 22 December 2006 on good manufacturing practice for materials and articles intended to come into contact with food
  • Denmark Regulation BEK No. 822 of 26/06/2013 (Food Contact Material Order) Publication date: 29-06-2013. Ministry of the Environment and Food Accession
  • FDA CPG Sec. 545.450 Pottery (Ceramics); Import and Domestic - Lead
  • FDA CPG Sec. 545.400 Pottery (Ceramics); Import and Domestic – Cadmium
  • California Proposition 65 Safe Drinking water and Toxic Enforcement Act 1986

 

 

 

PRODUKTSPECIFIKKE INFORMATIONER

 

JULEPLATTER KAN ANVENDES SOM ALMINDELIGE TALLERKNER

Vi får ofte henvendelser fra folk, der nu er blevet bekymrede for, om de kan spise på deres Juleplatter.

 

Juleplatter er oprindeligt fremstillet som dekorations - og samlerobjekter, men det har også været hensigten, at de skulle kunne bruges som almindelige tallerkner. Det gør man i dag i stor udstrækning, bl.a. i Japan.

 

Juleplatter har altid været fremstillet af samme materialer, dvs. masse, glasur og farve, som vores underglasur-dekorerede tallerkner fx. Blå Mega Riflet, Musselmalet Riflet, Måge.

 

Vi har i alle år overholdt – og gør det til stadighed - myndighedernes krav omkring kontakt med levnedsmidler. Specielt underglasurdekorerede genstande som Platter, Blå Mega Riflet, Musselmalet Riflet ol.  er fuldstændigt modstandsdygtige over for kontakt med alle materialer – herunder fødevarer. 

 

  FAJANCE

Fajancen brændes første gang ved ca. 1.160-1.200 °C. Ved denne brænding opnår fajancen sin endelige form og styrke.  Anden brænding, glasurbrændingen, foregår ca. 100 °C lavere end første brænding og typisk med genstandene hængt op i specielle stativer. Fajancens indre (- skærven) er lidt porøs og vandsugende. Dette kan give nogle specielle reaktioner, som er kendetegnende og normale for fajanceprodukter. 

 

Fajance kan efter nogen tids brug krakelere.  Skærven udvider sig en lille smule ved opsugning af vand eller fugt, og dermed trækkes glasuren itu. Krakelering er et fænomen, som er normalt for fajance. Krakeleringer fremkommer som regel uden sammenhæng med, hvordan genstandene har været behandlet - dvs. om fajancen har været brugt meget eller lidt, har været i opvaskemaskine, overvintret i et sommerhus, etc.. Krakeleringer påvirker ikke gensandenes brugsværdi, og de gør ikke genstandene svagere. 

 

En kombination af en porøs skærv og en ikke helt tæt glasur kan også medføre, at der kommer skjolder på genstandende. Typisk har fajance været ophængt i tre punkter under glasurbrændingen. Det kan man se på bagsiden af tallerknerne. Disse ophængspunkter, som er slebet, kan være utætte, og der kan komme skjolder på tallerknens overside. Hvis det er vand, som er suget op, forsvinder skjolderne af sig selv. Ligeledes kan vand, der er opsuget i krakeleringer, forsvinde igen. Hvis der suges fedtstof op i skærven, forsvinder skjolderne ikke igen. Det ser man typisk ved fx. smørkrukker.

 

Glasuren på fajance er blyholdig, på grund af den lavere temperatur ved anden brænding. Dette giver fajance sin stoflighed og specielle udseende. Blyet er bundet som en praktisk talt uopløselig del af glasuren.  I sin tid, da vi lavede fajance, blev både den rå (- af hensyn til medarbejderne) glasur og den færdigbrændte (- af hensyn til forbrugerne) glasur testet. Blyafgivelsen overholder sundhedsmyndighedernes krav. 

 

Der er således ikke noget som helst i vejen for at bruge sit fajancestel (- nyt eller gammelt) hver dag.

Gennem tiderne har der været produceret mange fajancestel. De mest kendte er Blåkant, Tranquebar, Confetti, Ursula, For All Seasons - og mange flere.

 

TERMOKOPPER – FOREKOMST AF REVNER OG UTÆTHEDER

En termokop består af to skaller med luft imellem. Udadtil virker koppen tyk og robust. Den har også lidt tyngde. I virkeligheden er skallerne lidt tyndere, end man regner med, og koppen er generelt mere sårbar, end man tror. 

 

Kopperne er dog ikke svagere end andet porcelæn. De kan tåle almindelig, daglig brug. Skår i dem skyldes almindeligvis, at de har fået et slag - eller at man har overvurderet robustheden. 

 

Hvis en termokop er utæt - dvs., at der kommer væske ud fra hulrummet, kan det skyldes revner i en af koppens skaller. Det kan også skyldes en defekt lukning af et lille hul, som er i koppens bund. Hullet er lavet af tekniske årsager, og vil, inden koppen tages i brug, være tætnet med vådrums silikone.  Skulle denne lukning med tiden forsvinde, kan det nemt repareres. Man sørger for, at der ikke er mere væske imellem de to skaller ved fx. at placere koppen på en radiator natten over med bunden nedad, så væsken kan løbe ud af hullet eller fordampe. Hullet skal være rent og tørt, og det kan nu tætnes igen ved at fylde det ud med lidt vådrums silikone. Vi anbefaler at man undgår at stable sine termokopper og termokrus.

 

RIFLET CONTRAST KRUS – DAGLIG BRUG

Det er vigtigt at påpege, at et Riflet Contrast krus ikke er et termokrus - men derimod et almindeligt krus med en dekorativ silikonemuffe, som kan isolere mod varmen.

 

Kruset vil blive varmt på ydersiden, og isoleringsevnen kan ikke sammenlignes med et termokrus. Det kan sammenlignes med et krus/ kop uden hank. Hvis kruset føles for varmt at holde på, skal man fylde lidt mindre varm væske i kruset og holde foroven på kruset.

 

Riflet Contrast krusets silikonemuffe er ikke fastlimet på porcelænet, da det vil give nogle uhensigtsmæssige overgange mellem silikone og porcelæn, som ikke kan gøres helt rene, og dermed vil være uhygiejniske. Derfor er silikonemuffen monteret ”løst” udenpå porcelænet, så man kan tage det af, når det vaskes. 

 

Når kruset vaskes op i en opvaskemaskine, bliver silikonen løs pga. varmen, og vand kan trænge ind under det. Når maskinen har vasket færdig og krusene bliver kolde igen, trækker silikonen sig sammen og fanger vandet mellem silikonen og porcelænet. 

 

Vi anbefaler at vaske porcelænet og silikonen hver for sig. Silikonen kan virke svær at tage af, indtil man har fundet ud af hvordan. Derfor kan det være nemmere at vaske kruset med silikone på, tage det ud af opvaskemaskinen, mens det er varmt og tage silikonen af mens det er lidt løst på grund af varmen. De to dele lader man tørre hver for sig, inden silikonen sættes på igen og kruset er klar til brug.

 

Ved opvask i maskine, samt ved almindelig brug, kan der afsættes et tyndt lag sæberester og fedt i overfladen af silikonedelen, da silikonen er mat er der en masse mikroskopiske buler i overfladen, hvor denne sæbe/fedthinde kan sætte sig fast.

En mulig løsning på dette problem kan være at rengøre silikonen med god gammeldags knofedt, en skuresvamp og opvaskemiddel tilsat lidt syre f.eks. husholdningseddike eller eddikesyre. Dermed fjernes denne hinde, og fedt vil ikke have tendens til at sætte sig i silikonen. Det er selvfølgelig ikke noget som skal gentages hver gang at krusene vaskes op. Vi har erfaring med at hvis dette blot gøres én gang, bør den fedtede effekt ikke opstå igen

 

STJERNETEGNSFIGURER – RENGØRING OG VEDLIGEHOLD

Stjernetegnsfigurerne – både de sorte og de hvide er såkaldt bisquitbrændte. Det vil

sige, at de er tætbrændte og uden glasur. Normalt lægger man et lag glasur uden på porcelænet. Det gør man af æstetiske årsager, fordi et glasurlag er glat. Det tager ikke så nemt imod snavs, og det er nemt at rengøre.

 

En bisquitbrændt genstand som stjernetegnsfigurerne opfører sig anderledes, da den

har en let ru overflade, som gør den meget modtagelig.

 

De sorte figurer tager imod afsmitning fra andre materialer såsom papir, pap, tørre

klude etc. hvilket kan give tørre, hvide områder. De hvide figurer er mere modtagelige

overfor mørkt smuds.

 

Generelt for begge typer er, at de tåler vask med forskellige vaskemidler, som kan fjerne

snavs og afsmitning. Man skal være forsigtig under afvaskningen, da der er mange

tynde og skrøbelige områder, der kan lide overlast.

 

Efter en grundig rengøring skal den lette ru overflade tilføres en smule fedtstof for at

bevare et ensartet udseende. Det skal ikke være så meget at den bliver blank, men blot

således, at overfladen ser ensartet ud igen. Der kan anvendes forskellig slags fedtstof, f.eks. almindelig håndcreme eller lignende.

 

Man fugter en klud ganske lidt med cremen og fordeler det let over hele figuren, og tørrer godt efter, man kan med det samme se et godt resultat. Behandlingen holder indtil næste vask eller aftørring med et vaskemiddel.

 

SORT OG BLÅ RIFLET

Stellet supplerer vores andre stel godt, da stellet har en særlig mat glasur, som fremhæver riflerne i porcelænet på en anden måde end den klassiske glatte glasur. Ridser, brugsspor og patina vil ikke kunne undgås, og den daglige brug er netop med til at give stellet karakter og vil blot understrege det rustikke look.

 

Glasurens overflade er naturligt mat og ru, og når man benytter knive, gafler, skeer, spisepinde etc. vil der opstå ridser. Dette kan ikke undgås. Når man har en mat ru overflade, påvirkes overflade strukturen nemmere ved brug af knive, gafler, skeer etc. end hvis det var en glat/skinnende glasur. Ridser kan ikke fjernes. Metalafsmitning kan delvist fjernes med en skuresvamp. Resultatet vil dog altid være, at daglig brug efterlader mange brugsspor på overfladen, og disse brugsspor forbliver som patina på genstandene. Der vil også naturligt fremkomme ridser når tallerknerne stables, da de ”skraber” mod hinanden. 

 

FLORA DANICA – FARVER OG DEKORATION

Dekorationen på Flora Danica er en såkaldt overglasurdekoration. Det vil sige, at dekorationen er malet oven på en allerede blankbrændt porcelænstallerken og derefter brændt ved ca. 870 °C. For at opnå den, for Flora Danica, kendetegnende stoflighed og store farverigdom anvender man denne teknik og brændingstemperatur.

 

Farver til dekoration af Flora Danica-stellet er traditionelt blyoxidholdige, og det har de været, siden produktionen startede i 1795. Blyoxidindholdet er nødvendigt, fordi netop dette muliggør, at dekorationen får sit specielle og unikke udseende. Selvom der er arbejdet med at tage bly ud af farverne i årevis, er det endnu ikke lykkedes at finde en sammensætning, der kan erstatte blyoxid i farverne og samtidigt holde på den unikke stoflighed og de flotte farver. 

 

Det færdigbrændte produkt, Flora Danica er underlagt Danmarks og EU´s lovgivning omkring blyafgivelse. Farverne bliver efter brænding praktisk talt uopløselige. Vi overholder således denne lovgivning, så det er ikke farligere at spise på Flora Danica end på almindeligt porcelæn.

 

Det sker, at nogle råmaterialer, som indgår i Flora Danica-farverne, ikke længere er til at skaffe. Der bliver gjort et stort arbejde for, at erstatningsråmaterialer giver præcis det samme udtryk, som den udgåede farve. Vi er her bundet af en kulturarv, og de variationer, som forekommer på Flora Danica gennem årerne, vil således kun skyldes håndværket og de mange forskellige medarbejdere, der har malet dekorationerne.

 

PÅSKEÆG

Toppen, ophænget på Royal Copenhagens Påskeæg, kan under forskellige omstændigheder anløbe. Dvs., at det ligesom sølvtøj kan få et lidt blakket udseende. Dette kan fjernes, men man skal være forsigtig. Der er tale om en meget tynd sølvbelægning, og denne skal man passe på med ikke at beskadige. Vi anbefaler at pudse toppen op med en blød bomulds klud, som er tilstrækkeligt til at fjerne det anløbne og ikke fjerne sølvlaget.

 

Den lille ring, som sidder i påskeæggenes top, sættes på med håndkraft. Nogle gange hænder det, at den lille ring ikke er blevet klemt ordentlig sammen. Det kan betyde, at båndet kan smutte ud af ringen, og at æggene kan falde på jorden og gå i stykker. Derfor er det tilrådeligt at man lige giver ringen et ekstra klem og sikrer sig, at der ikke er et mellerum, som båndet kan slippe ud af.