Brugsbetingelser

Ikrafttrædelsesdato: 31. maj, 2022

Tak fordi du viser interesse for vores mærker og produkter.  Læs venligst disse vilkår og brugsbetingelser (“Vilkår”) omhyggeligt, før du går ind på en hvilken som helst Fiskars Groups internetside (“Websteder”). Webstederne udgives og vedligeholdes af Fiskars Finland Oy Ab eller dets koncernselskaber (samlet "Fiskars"). Når du gå ind på webstederne anerkender du samtidig, at du har læst, forstået og accepteret vilkårene og alle relaterede dokumenter. Hvis du ikke accepterer vilkårene, skal du ikke tilgå webstederne.

 1. Intellektuel ejendomsret

  Indholdet af webstederne (herunder, men ikke begrænset til, tekst, billeder og audiovisuelle elementer) er i sin helhed ejet af Fiskars eller vores indholdsleverandører i henhold til relevante love og traktater om ophavsret. Alle rettigheder forberedes. Reproduktion, overførsel, distribution eller opbevaring af en del af eller hele indholdet i enhver form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Fiskars er forbudt, bortset fra de undtagelser, der er nævnt i disse vilkår.

  Fiskars-logoet, firmasymbolet indeholdt deri, såvel som registrerede og uregistrerede varemærker, mærkenavne, produktnavne og andre mulige immaterielle rettigheder og immaterielle aktiver (individuelt og samlet "Mærker") er Fiskars' ejendom. Adgang til webstederne kan ikke indirekte eller på anden måde fortolkes som at give licens eller andre rettigheder til at bruge nogen mærker uden forudgående skriftligt samtykke fra Fiskars. Misbrug af de mærker, der vises på webstederne, er strengt forbudt.

  Fiskars giver dig en begrænset licens til at tilgå og personligt gøre personlig af webstederne og tillader dig at udskrive uddrag fra webstederne dig eller gemme dem på din enhed, men kun til din egen private brug. Indholdet af webstederne må kun bruges til informationsformål og på en sådan måde, at det ikke skader Fiskars' omdømme, mærker eller produkter. Oplysninger på webstederne må ikke ændres uden skriftlig tilladelse fra Fiskars. Individuelle dokumenter på webstederne kan være underlagt yderligere betingelser, som er angivet i disse dokumenter. Du må ikke overføre materialet til nogen anden person, medmindre du giver dem besked om, og de accepterer, de forpligtelser, der opstår i henhold til disse vilkår. Du må heller ikke ændre eller slette nogen ejendomsretlige meddelelser fra materialer, der er downloadet fra webstederne. Derudover er automatiseret gennemgang af og indsamling fra arkiver og databaser på webstederne med henblik på opbevaring, deling eller kommerciel brug ikke tilladt.

  Enhver uautoriseret brug bringer din begrænsede licens til ophør, og Fiskars kan til enhver tid tilbagekalde denne begrænsede licens af enhver årsag eller uden grund. I tilfælde af en overtrædelse af disse vilkår forbeholder Fiskars sig retten til at søge alle retsmidler, der er tilgængelige ved lov og billighedsret. Fiskars forbeholder sig retten til efter vores eget skøn at nægte nogen adgang til webstederne til enhver tid og af enhver årsag eller uden grund, herunder, men ikke begrænset til, for overtrædelse af disse vilkår. Du gøres også opmærksom på, at Fiskars aktivt vil håndhæve sine intellektuelle ejendomsrettigheder i det fulde omfang af loven, herunder søgen om civile retsmidler og strafferetlig forfølgelse.

  Din legitime brug af webstederne og deres indhold i henhold til generel lovgivning forbliver upåvirket af det foregående.

 2. Brugergarantier

  Du repræsenterer og garanterer, at du vil bruge webstederne i overensstemmelse med disse vilkår, herunder lovene og bestemmelserne under disse vilkår, samt at overholde alle eksisterende og fremtidige webstedspolitikker og regler. Du accepterer, at du ikke vil (1) bruge webstederne til at overføre spam eller uopfordret kommunikation, (2) udgive dig for at være Fiskars eller en anden, (3) forfalske overskrifter eller på anden måde manipulere identifikatorer for at skjule oprindelsen af indhold, der transmitteres gennem webstederne, (4) urigtige fremstillinger af din tilknytning til en person eller enhed, (5) handle på en måde, der negativt påvirker andre brugeres mulighed for at bruge webstederne, (6) deltage i aktiviteter, der er i strid med enhver gældende lov, (7) poste eller transmittere noget materiale, som krænker eller på nogen måde strider mod andres rettigheder, eller som er ulovligt, krænkende, ærekrænkende, vulgært eller på anden måde stødende, eller som indeholder reklamer eller opfordringer med hensyn til produkter eller tjenester, eller (8) indsamle eller gemme personlige data om andre brugere, medmindre det er specifikt godkendt af sådanne brugere. Hvis du ikke overholder ovennævnte, må du ikke bruge webstederne. Fiskars forbeholder sig alle sine juridiske rettigheder i forbindelse med en sådan manglende overholdelse, herunder men ikke begrænset til at melde dig til politiet eller andre retshåndhævende organer, udstede en advarsel eller tage retslige skridt mod dig og afkræve dig eventuelle omkostninger, vi måtte pådrage os som følge heraf.

 3. Udelukkelse af garantier

  Selvom der nøje er blevet sørget for at sikre nøjagtigheden af oplysningerne på og den fortsatte tilgængelighed af webstederne, leveres indholdet af webstederne "som det er" og "som det er tilgængeligt". Fiskars giver ingen erklæringer eller garantier af nogen art, hverken udtrykkelige eller underforståede, i forhold til tilgængeligheden, korrektheden, nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af oplysninger på webstederne eller de oplysninger, der kan tilgås via dem. Selvom Fiskars bestræber sig på nøjagtigt at vise farverne på produkterne på webstederne, kan Fiskars ikke garantere, at din skærms visning af enhver farve vil være nøjagtig, eftersom de faktiske farver, du ser, afhænger af din skærm. Eventuelle kontraktlige krav, som du måtte have for defekter, forbliver upåvirket.

  Fiskars giver ingen garanti for, at webstederne, serveren, der gør dem tilgængelige, eller e-mails sendt fra Fiskars, er fri for virus eller andre skadelige komponenter. Fiskars forbeholder sig retten til at ændre webstederne eller trække adgangen til dem tilbage til enhver tid uden særskilt meddelelse.

  Undtagen hvor det er forbudt ved lov, vil Fiskars under ingen omstændigheder på nogen måde være ansvarlig for direkte, indirekte, tilfældige, særlige eller følgeskader, tab, udgifter eller tab af fortjeneste relateret til det faktum, at du har (i) tilgået webstederne eller websteder, der er linket til dem, (ii) ikke været i stand til at få adgang til oplysninger på webstederne eller (iii) brugt eller forsøgt at bruge oplysninger på webstederne, selvom Fiskars er blevet informeret om muligheden for sådanne skader. Fiskars er endvidere ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader relateret til nedbrud, udeladelse, afbrydelse, defekt, forsinkelse i drift eller transmission, computervirus eller linje- eller systemfejl, selv om Fiskars eller dets repræsentanter informeres om sådanne skader, tab. eller udgifter. Fiskars' ansvar, hvis noget, er begrænset til og vil ikke overstige det, der er dikteret af relevante love.

 4. Links og deling

  Fiskars påtager sig intet ansvar for materiale ejet, oprettet eller offentliggjort af tredjeparter, hvortil der er et link fra webstederne. Når du linker til et tredjepartswebsted, skal du gennemgå og acceptere sådanne websteds brugsbetingelser, hvis nogen, før du bruger webstedet. Et link til et ikke-Fiskars-websted betyder ikke nødvendigvis, at Fiskars støtter webstedet eller de produkter eller tjenester, der er nævnt på webstedet.

  Ved indsendelse af materiale til Fiskars, f.eks. via e-mail, på sociale mediekanaler eller via webstederne, accepterer du følgende vilkår: 

  (1)      Du kan gøre materialet tilgængeligt velvidende, at vi kan offentliggøre det. 

  (2)      Du garanterer, at materialet ikke indeholder noget, der er ulovligt eller på anden måde uegnet til offentliggørelse. Du garanterer endvidere, at du ikke giver Fiskars nogen information eller noget materiale, der er ærekrænkende, truende, uanstændigt, chikanerende eller på anden måde ulovligt i henhold til gældende lovgivning. 

  (3)      Du bekræfter, at materialet er dit eget, eller at du har ubegrænset ret til at levere det til os, og at vi kan offentliggøre materialet og/eller inkorporere det eller dele deraf i vores produkter uden ansvar eller erstatningspligt. 

  (4)      Inden du sender materialet, skal du tage rimelige foranstaltninger til at finde og fjerne eventuelle vira eller andre kontaminerende eller ødelæggende funktioner. 

  (5)      Du indvilliger i at kompensere Fiskars for enhver skade i tilfælde af, at en tredjepart anlægger sag mod os som følge af det materiale, du sender.

  (6)      Du accepterer ikke at stille krav på baggrund af det materiale, du sender, eller at tage skridt mod os som følge af det materiale, du sender. Fiskars kontrollerer ikke indholdet af det materiale, der sendes af brugerne af webstederne, og er ikke ansvarlig for dette materiale. Fiskars kan efter eget skøn og til enhver tid fjerne materiale indsendt af brugere fra webstederne. 

  (7)      Ved at levere sådanne oplysninger eller materialer til Fiskars, overdrager og overfører du fuldt ud alle intellektuelle ejendomsrettigheder til sådanne oplysninger og materialer til Fiskars, og Fiskars er derved fri til at bruge, reproducere, vise, offentligt udføre, transmittere, distribuere, ændre tildeling, og licensere sådanne oplysninger og materialer, og du accepterer endvidere, at Fiskars frit kan bruge ideer, koncepter eller knowhow, som du eller enkeltpersoner, der handler på dine vegne, giver Fiskars.

  Fiskars forbeholder sig ret til efter eget skøn at fjerne enhver information, som du har givet, fra webstederne.

 5. Skadeserstatning

  Du accepterer at holde Fiskars, deres embedsmænd, direktører, aktionærer, forgængere, efterfølgere, medarbejdere, agenter, datterselskaber og tilknyttede selskaber skadesløse for krav, tab, ansvar, adkomst eller udgifter (inklusive advokatsalærer) fremsat mod Fiskars af enhver tredjepart på grund af eller opstået af eller i forbindelse med din brug af webstederne.

 6. Fortrolighed

  Ved at bruge webstederne accepterer du, at dine personlige data bruges i overensstemmelse med Fiskars relevante privatlivspolitik, som kan findes på Fiskars Koncernens fortrolighedsside.

 7. Eksterne links til vores websteder

  Link til vores websteder er kun tilladt med vores forudgående skriftlige samtykke. Vi forbeholder os retten til at tage stilling til samtykke og tilbagekalde det til enhver tid efter eget skøn. Vores rettigheder til at afvise ethvert link, der er forkert placeret eller på nogen måde er skadeligt for os, forbliver upåvirket.

 8. Ændringer i disse vilkår
  Fiskars forbeholder sig retten til efter eget skøn at ændre, modificere, tilføje eller fjerne dele af disse vilkår til enhver tid. Sådanne ændringer træder i kraft med det samme, når de placeres på webstederne og vil gælde for al fremtidig brug af webstederne. Når vi foretager sådanne ændringer, opdaterer vi ikrafttrædelsesdatoen øverst i disse vilkår, så sørg for at vende tilbage hertil med jævne mellemrum.

 

Fiskars Finland Oy Ab
Keilaniementie 10
02150 Espoo, PL 130
Finland