Royal Copenhagen tilbyder

 Fri retur
 2 års brudgaranti
 Forlænget returret

Returnering

Du har 60 dages fortrydelsesret regnet fra den dato, du modtager varen. Fortrydelsesretten kan udøves uden at angive nogen bestemt grund. Udfyld venligst returformularen, som er vedlagt din bestilling.

Download returformularen her

VAREN BEDES SENDES TIL FØLGENDE ADRESSE:

Fiskars A/S - Royal Copenhagen

Nøglegårdsvej 1

3540 Lynge

Levering ved port 8

Att.: Online Shop

 

BEMÆRK: Du hæfter selv for returforsendelsen.

Du kan ikke udøve fortrydelsesretten ved blot at nægte at modtage varen eller ved at undlade at afhente den ved transportøren.

For at vi kan identificere varen, henstiller vi til, at du anfører ordrenummeret i din meddelelse om fortrydelse. Hvis ordrenummeret ikke er anført, kan det medføre fejl og forsinkelser.

Vi kan kræve dokumentation for, at varen er afsendt inden fristens udløb. Hvis varen sendes, skal den være pakket forsvarligt under hensyntagen til produktets særlige karakter.

 

BEMÆRK: Fortrydelsesretten kan ikke udnyttes ved at indlevere varen hos vores forhandlere. I vores flagshipstore på Amagertorv i København og i vores conceptstore på Store Torv i Århus kan varerne kun ombyttes - penge gives ikke retur.

 

BEMÆRK: Du er ansvarlig for eventuelle skader, som kan opstå under transporten. Bemærk også, at du selv skal bære omkostningerne forbundet med returnering af varen, medmindre vi har leveret varen til dig ved en fejl, eller hvis varen ved modtagelsen har været beskadiget eller defekt. Vi har ikke mulighed for på forhånd at angive prisen for returforsendelsen, da dette bl.a. afhænger af varens vægt og valg af transportør mv. Det er dog sandsynligt, at returforsendelsen vil koste mindst det samme som det, du selv har betalt i webshoppen for levering (forudsat at leveringen ikke har været gratis).

Returnerede varer skal være i god og ubeskadiget stand. Hvis returnerede varer er beskadigede eller viser tegn på brug, udover hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på, hæfter du for forringelse af varens værdi.  Vi anslår en eventuel værdi ud fra en konkret vurdering af den returnerede vare med udgangspunkt i følgende vejledende retningslinjer for værdiforringelse:

 

EMBALLAGE

Manglende original emballage kan muligvis udgøre en værdiforringelse, så for at være sikker på at kunne modtage alle pengene retur, anbefales det, at varen returneres i original emballage.

Varen returneres i ubeskadiget original emballage: 0 % værdiforringelse.

Varen returneres uden original emballage eller i beskadiget original emballage: ca. 10 % værdiforringelse.

 

VARENS STAND

Varen returneres i ubrugt og ubeskadiget stand: 0 % værdiforringelse.

Varen returneres i brugt stand: ca. 50 % værdiforringelse.

Varen returneres i beskadiget stand, hvilket blandt andet omfatter skårede varer: ca. 100 % værdiforringelse.

Betaling for varen bliver tilbageført snarest muligt og under alle omstændigheder senest 14 dage efter vores modtagelse af din meddelelse om fortrydelse. Vi forbeholder os dog retten til at tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen/varerne retur til inspektion, eller indtil du har fremlagt dokumentation for, at varen er returneret, alt efter hvilket tidspunkt der er tidligst. 

Hvis du fortryder købet i overensstemmelse med disse betingelser, refunderer vi udelukkende købsprisen fratrukket eventuel værdiforringelse. Medmindre andet er udtrykkeligt, vil vi foretage tilbagebetalingen under anvendelse af samme betalingsmiddel, som du benyttede til at foretage den oprindelige transaktion. 

Hvis du ønsker mere information vedrørende din 60-dages fortrydelsesret, kan du besøge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside: http://www.kfst.dk/Forbrugerforhold.

Bemærk, at vi kun behandler returneringer, erstatninger og refusioner for produkter, der er købt i denne webbutik. Hvis du har købt vores produkter fra en anden webbutik eller distributionskanal, skal du følge den pågældende sælgers returpolitik.

Alle refusioner foretages ved at kreditere det betalingskort, der oprindeligt blev brugt til det oprindelige køb, medmindre andet udtrykkeligt er angivet skriftligt.

ANNULLERING OG RETURNERING AF DIN BESTILLING

For alle produkter, der er bestilt fra webbutikken har du retur- og refusionsret i en tilbagetrækningsperiode, der er angivet ovenfor. Følg de instruktioner om returnering, der modtages sammen med produktet.

Bemærk, at annulleringsrettigheden ikke gælder i tilfælde af følgende artikler:

  • Artikler, der er fremstillet i henhold til dine specifikationer (herunder, men ikke begrænset til, produkter med indgravering)

Alle produkter skal returneres i ubrugt stand og i originalemballage. For at sikre, at din returnering behandles så korrekt og hurtigt som muligt, skal du bruge de returmærkater, vi har givet dig.

I det omfang gældende lov tillader det, reducerer vi din refusion, så den afspejler enhver reduktion i værdien af produkterne, hvis dette skyldes din håndtering af dem på en måde, der ikke ville være tilladt i en butik.

Hvis du returnerer din bestilling, refunderes de oprindelige fragtomkostninger til dig, dog med undtagelse af følgende situationer:

  • Det er ikke alle produkter i bestillingen, der returneres (de beholder nogle af de bestilte produkt) eller
  • Returneringen blev ikke foretaget i henhold til vedlagte Returneringsinstruktioner.

Bemærk, at vi ikke refunderer fragtomkostninger ved returnering, medmindre årsagen er et defekt produkt eller forkert leverance (se afsnittet herunder). Ellers vil en refusion af fragtomkostninger til returnering kun ske, hvis dette kræves af den relevante gældende lov eller på anden vis er angivet af os.

Bemærk, at det ved returnering af bestillinger, der er afgivet uden for EU gælder, at det kun er prisen betalt i webbutikken, der refunderes, og at sælgeren ikke refunderer skatter, afgifter eller øvrige gebyrer, som dit opholdsland, toldmyndighederne eller andre myndigheder pålægger bestillingen.

RETURNERING AF DEFEKTE PRODUKTER OG RETURNERING PÅ GRUND AF FEJLBEHÆFTEDE LEVERANCER

Du har en juridisk rettighed til at forvente at modtage varer, der overholder produktbeskrivelsen, det angivne brugsformål, og at disse som minimum er af en tilfredsstillende kvalitet. Vi skal levere varer til dig, der overholder dine juridiske rettigheder, der er angivet herover. Hvis produkterne ikke overholder disse, kan de blive anset for at være defekte.

Hvis det eller de produkter, der er leveret til dig, er defekte eller ikke er de artikler, du har bestilt, kan du kontakte vores kundeservice. Bemærk, at du skal give os tydelig fotografisk dokumentation for den påståede fejl eller skade.

Hvis produkterne er blevet beskadiget under transport, på anden vis er defekte eller ikke er de artikler, du har bestilt, sørger vores kundeservice for en erstatningsvare eller refusion af et eller flere af sådanne produkter. Erstatningsvarer er kun muligt, hvis vi har artiklerne på lager, og ellers får du en refusion.

Bemærk, at vi kun refunderer de fragtomkostninger til returnering, du har betalt, selvom de maksimale omkostninger i henhold til loven vil være fragtomkostninger med anvendelse af den billigste fragtmetode, vil tilbyder, medmindre andet skriftligt er bekræftet af os.